New sites of the rare Microlepidoptera species on Warsaw basin

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 129-133
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

New sites of the rare Microlepidoptera species on Warsaw basin

ANNA MAZURKIEWICZ, DOROTA TUMIALIS, ELŻBIETA PEZOWICZ
Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: An inventory studies on Microlepidoptera were performed in 2008 on meadows neighbouring the then planned War-saw-Modlin Airport. The studies revealed the occurrence of 165 species representing 26 families in the area including 37 species first noted in Masovian Province. Species that deserve special attention due to a low number of sites in Poland include: Depressaria pimpinellae (Zeller, 1839), Scythris seliniella (Zeller, 1839), Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758), Pseudatemelia flavifrontella (Denis et Schiffermüller, 1775), Nothris verbascella (Denis et Schiffermüller, 1775), Ptocheuusa inopella (Zeller, 1839), Epinotia rubiginosana (Herrich-Schäffer, 1851), Lobesia artemisiana (Zeller, 1847), Phtheochroa pulvillana (Herrich-Schäffer, 1851), Anania verbascalis (Denis et Schiffermüller, 1775), Epascestria pustulalis (Hübner, 1823).

Key words: Microlepidoptera, new records, Warsaw basin

Streszczenie: Nowe stanowisko rzadkich gatunków Microlepidoptera w Kotlinie Warszawskiej. W 2008 roku przeprowadzono badania inwentaryzacyjne dotyczące Microlepidoptera na obszarze łąk sąsiadujących z planowanym wówczas portem lotniczym Warszawa-Modlin. W wyriiku badań stwierdzono na tym terenie występowanie 165 gatunków reprezentujących 26 rodzin. Wśród nich było 37 gatunków po raz pierwszy wykazanych z województwa mazowieckiego. Do gatunków zasługujących na szczególną uwagę ze względu na niewielką liczbę znanych w Polsce stanowisk zaliczono: Depressaria pimpinellae (Zeller, 1839), Scythris seliniella (Zeller, 1839), Schiffermuelleria schaefferella (Linnaeus, 1758), Pseudatemelia flavifrontella (Denis et Schiffermuller, 1775), Nothris verbascella (Denis et Schiffermuller, 1775), Ptocheuusa inopella (Zeller, 1839), Epinotia rubiginosana (Herrich-Schaffer, 1851), Lobesia artemisiana (Zeller, 1847), Phtheochroa pulvillana (Herrich-Schaffer, 1851), Anania verbascalis (Denis et Schiffermuller, 1775), Epascestria pustulalis (Hubner, 1823).

Please use the following format to cite the selected article:
MAZURKIEWICZ A., TUMIALIS D., PEZOWICZ E. New sites of the rare Microlepidoptera species on Warsaw basin. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 129-133

Authors’ addresses:
Anna Mazurkiewicz
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Biologii Środowiska Zwierzat
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: anna_mazurkiewicz@sggw.pl