Effect of classic massage therapy on the heart rate of horses working in hippotherapy. Case study

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 105-111
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Effect of classic massage therapy on the heart rate of horses working in hippotherapy. Case study

JACEK ŁOJEK, ANNA ŁOJEK, JOANNA SOBORSKA
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The objective of this study was determine the effect of classical massage therapy on heart rate in horses working in hippotherapy. We hypothesised that massage can be used to improve the horse's welfare, because it mentally relaxes the horse. The relationship between variables were examined to determine whether the selected factors (use or non-use of massage, the method of securing the patient on the horse, way of getting on a horse, place of treatment) influenced the heart rate of two horses working in hippotherapy. The results showed significant but very different effects on heart rate of particular horses subjected to a massage. It was also shown that heart rate of horses working in hippotherapy is highly influenced by environmental factors.

Key words: massage, horses, hippotherapy

Streszczenie: Wpływ masażu klasycznego na parametry pracy serca koni pracujących w hipoterapii. Studium przypadku. Celem badań była ocena wpływu masażu na częstotliwość pracy serca koni pracujących w hipoterapii. Zakładano, że masaż, mający pozytywny wpływ na stan psychiczny koni, może służyć jako zabieg relaksujący konie w ich trudnej i monotonnej pracy z pacjentami. Określano też jak wybrane czynniki: sposób asekuracji pacjenta, sposób wsiadania na konia, miejsce prowadzenia terapii, wpływają na częstotliwość tętna koni pracujących w hipoterapii. Masaż wpłynął odmiennie na każdego z badanych koni. U jednego z nich nie stwierdzono rozluźniającego wpływu masażu na pracę serca w czasie zajęć hipoterapeutycznych z dziećmi, zaś u drugiego zastosowanie masażu spowodowało znaczący spadek tętna. Wskazuje to, że różne konie mogą zupełnie odmiennie reagować na zabieg masażu i należy się liczyć z tym, że nie w każdym przypadku przyniesie on spodziewany efekt. Także warunki realizowania terapii (sposób asekuracji pacjenta, sposób wsiadania na konia i miejsca prowadzenia terapii) w sposób istotny wpływały na częstotliwość tętna pracujących koni.

Please use the following format to cite the selected article:
ŁOJEK J., ŁOJEK A., SOBORSKA J. Effect of classic massage therapy on the heart rate of horses working in hippo-therapy. Case study. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 105-111

Authors’ addresses:
Jacek Łojek, Anna Łojek, Joanna Soborska
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa Poland
e-mail: jacek_lojek@sggw.pl