The effect of dietary fat source on feed digestibility in chinchillas (Chinchilla lanigera)

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 23-28
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

The effect of dietary fat source on feed digestibility in chinchillas (Chinchilla lanigera)

ROBERT GŁOGOWSKI, DANUTA DZIERŻANOWSKA-GÓRYŃ, KRZYSZTOF RAK
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The objective of this study was to determine the effects of the inclusion of the vegetal and animal fat to the diet on the apparent digestibility in chinchillas. 18 young chinchillas were assigned to three groups and fed control diet or with the addition of either linseed (VF) or lard (AF). The apparent digestibility coefficient (ADC) was calculated for dry matter (DM), organic matter (OM), crude protein (CP), crude fibre (CF), nitrogen free extract (NFE) and ether extract (EE). The results showed that there was no significant effects of fat addition on most of the studied constituents except for increased digestibility of EE.

Key words: chinchilla, digestion, fat, palatability

Streszczenie: Wpływ dodatku tłuszczu na strawność paszy u szynszyli. Celem badań było określenie wpływu dodatku tłuszczu roślinnego i zwierzęcego na współczynnik strawności pozornej u szynszyli. 18 młodych osobników przyporządkowano do trzech grup żywieniowych, które otrzymywały paszę podstawową (grupa kontrolna) bądź wzbogaconą o dodatek oleju lnianego (VF) lub łoju (AF). Poziom strawności pozornej (ADC) oznaczono dla suchej masy (DM), materii organicznej (OM), białka surowego (CP), włókna surowego (CF), związków bezazotowych wyciągowych (NFE) oraz ekstraktu eterowego (EE). Wykazano brak istotnych różnic w wynikach oceny strawności pomiędzy grupami, z wyjątkiem EE.

Please use the following format to cite the selected article:
GŁOGOWSKI R., DZIERŻANOWSKA-GÓRYŃ D., RAK K. The effect of di­etary fat source on feed digestibility in chinchillas (Chinchilla lanigera). Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 23-28

Authors’ addresses:
Robert Głogowski
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa,
Poland
e-mail: robert_glogowski@sggw.pl