Estimation the effectiveness of probiotics as a factor influencing the results of fattening rabbits

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 52, 2013: 7-11
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013)

Estimation the effectiveness of probiotics as a factor influencing the results of fattening rabbits

MARIAN BRZOZOWSKI, PAWEŁ STRZEMECKI
Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of this study was to establish the influence of addition Bacillus cereus var. toyoi, as probiotics factor, on young rabbits fattening results. The level of 400 mg per 1 kg of probiotic preparation was used in experimental group (EG, n = 34) as factor affecting fattening results. The control group (CG, n = 32) was fed commercial feed. Experiment started at weaning (35 days) and finished at 84 days. The following data were collected: body weight at weaning; body weight every week up to 84 days of age; feed intake during fattening, health status fattened rabbits, dressing percentage. The positive impact of used preparation on health status and yield results of fattened fryers was observed.

Key words: rabbits fattening, probiotics factor, Bacillus cereus var. toyoi

Streszczenie: Ocena efektywności probiotyku jako czynnika poprawiającego wyniki tuczu królików. Celem badań było określenie wpływu dodatku Bacillus cereus var. toyoi, jako czynnika probiotycznego, na wyniki tuczu młodych królików. W doświadczeniu zastosowano poziom 400 mg preparatu na 1 kg paszy w żywieniu królików z grupy doświadczalnej (EG, grupa liczyła 32 osobniki). Grupa kontrolna (CG, licząca 34 osobniki) była żywiona mieszanką pełnoporcjową bez dodatku preparatu. Doświadczenie rozpoczęto u królików w wieku 35 dni wraz z odsadzeniem i zakończono w wieku 84 dni. Zbierano następujące dane: masa ciała przy odsadzeniu; masa ciała co tydzień do wieku 84 dni; spożycie paszy podczas tuczu; stan zdrowotny młodych w czasie tuczu, wydajność rzeźna. Stwierdzono pozytywny wpływ stosowanego preparatu na stan zdrowotny i wydajność rzeźną.

Please use the following format to cite the selected article:
BRZOZOWSKI M., STRZEMECKI P. Estimation the effectiveness of probiotics as a factor influencing the results of fattening rabbits. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 52, 2013: 7-11

Authors’ address:
Marian Brzozowski
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
Poland
email: marian_brzozowski@sggw.pl