Effect of kerf height on noise emission level in the internal combustion chain saw Stihl MS 211 and the electric chain saw Stihl E 180C during cross cutting of wood

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 55-62
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013)

Effect of kerf height on noise emission level in the internal combustion chain saw Stihl MS 211 and the electric chain saw Stihl E 180C during cross cutting of wood

JAN SKARŻYŃSKI, RAFAŁ LIPIŃSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The effect of kerf height on noise emission level in the internal combustion and electric chain saws during cross cutting of wood is described. There were investigated the two Stihl chain saw models of similar power and kerb weight. To differentiate cross cutting methods, the lower and upper sides of the guide bar were used. The obtained results of measurements were subjected to statistical analysis; it allowed for precise determination of dependence between the kerf height and noise emitted by investigated chain saws. Significant dependences between investigated features were found for both the chain saws during cross cutting with the lower side of guide bar; therefore, the kerf height affects significantly the level of emitted noise.

Key words: noise, internal combustion chain saw, electric chain saw, wood cross cutting

Streszczenie: Wpływ wysokości rzazu na poziom emisji hałasu pilarki spalinowej Stihl MS 211 i pilarki elektrycznej Stihl E 180C podczas przerzynki drewna. Dokonano analizy zagrożenia hałasem występującym podczas przerzynki drewna pilarką spalinową i elektryczną. W badaniach wykorzystane zostały dwa modele pilarek firmy Stihl o zbliżonej mocy i masie własnej narzędzia. Przerzynki dokonywano dolną jak i górną stroną prowadnicy. Pomiary hałasu zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych, wykorzystując do przerzynki drewno sosnowe o różnych wysokościach rzazu. W przypadku cięcia dolną stroną prowadnicy uzyskano istotne zależności między badanymi cechami dla obydwu pilarek, czyli wysokość rzazu ma istotny wpływ na poziom emitowanego hałasu.

Please use the following format to cite the selected article:
SKARŻYŃSKI J., LIPIŃSKI R. Effect of kerf height on noise emission level in the internal combustion chain saw Stihl MS 211 and the electric chain saw Stihl E 180C during cross cutting of wood. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013: 55-62

Authors’ addresses:
Jan Skarżyński
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164 Poland
e-mail: jan_skarzynski@sggw.pl