Analysis of harvester's operation time utilization - mathematical model

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 37-45
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013)

Analysis of harvester's operation time utilization - mathematical model

TOMASZ NUREK
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Economic effects of application of large-productivity machines is closely related to organization of the harvesting process. The time losses on additional, unconnected with production phases of that process are especially important. Under Polish conditions, such phase includes e.g. machine passages to a night parking place, as well as passages between particular tasks resulted from splitting of these tasks. The undertaken investigations aim at explaining of the effect of selected organization factors on operating productivity of multifunctional machines. The dependences that determine duration of particular phases have been formulated together with the balance indices of working shift time. The presented model enables to learn the working day structure and can be useful in the process of undertaking decisions to improve organization of large-productivity machines' operation in Polish forests.

Key words: timber harvesting, harvester's productivity, organization of timber harvesting process, working shift structure

Streszczenie: Analiza wykorzystania czasu pracy harwestera - model matematyczny. Warunkiem stosowania maszyn o dużej wydajności do pozyskiwania drewna jest uzyskanie kosztów jednostkowych porównywalnych, a najlepiej niższych w porównaniu do kosztów tradycyjnych technologii. Wysokość tych kosztów jest ściśle uzależniona od wydajności eksploatacyjnej maszyny - wydajności odniesionej do całkowitego dziennego czasu pracy. Podjęte rozważania mają na celu określenie struktury dnia roboczego oraz stworzenie modelu matematycznego, który umożliwi określenie znaczenia i wpływu czynników przyrodniczo-leśnych i organizacyjnych na wykorzystanie czasu roboczego. W badaniach uwzględniono wiele nieprodukcyjnych faz, takich jak na przykład: czas przygotowania i zajmowania baz postoju maszyny, czasy przejazdów do baz, czas niewykorzystany. Sformułowano także zależności określające czas trwania poszczególnych faz oraz wskaźniki bilansowe czasu zmiany roboczej.

Please use the following format to cite the selected article:
NUREK T. Analysis of harvester’s operation time utilization - mathematical model. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013: 37-45

Authors’ addresses:
Tomasz Nurek
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: kmrl@sggw.pl