Impact of electromagnetic energy on the increasing yield capacity and growth stimulation of plants

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 62 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 31-35
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013)

Impact of electromagnetic energy on the increasing yield capacity and growth stimulation of plants

GEORGIY B. INOZEMCEV
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Abstract: The problems of electromagnetic energy impact as a stimulating factor of plants growth as well as the improvements in the yield capacity of crop are considered. Based on the analysis of researches carried out by scientists all over the world rich potential and prospects of electrotechnology are stated as an alternative to already existing technologies. The basic directions of electrotechnology application in the processes of stimulation of plants growth as well as the germination increasing by means of improving the methods of electric power supply of the processing objects, including electrotechnical equipment and both improvement of the efficiency ratio and energy saving are revealed.

Key words: electromagnetic energy, electric field, stimulation of plants growth, germination, yield capacity

Streszczenie: Wpływ energii elektromagnetycznej na zwiększenie plonu i stymulacją wzrostu roślin. Przedstawiono problemy wpływu energii elektromagnetycznej jako czynnika stymulującego wzrost roślin i zwiększenie plonu. Opierając się na wynikach światowych badań, wykazano znaczny potencjał i perspektywy elektrotechniki jako alternatywy dla aktualnie istniejących technologii. Wskazano podstawowe kierunki zastosowania elektrotechniki w procesie stymulacji wzrostu i kiełkowania roślin, obejmujące poprawę metod zasilania elektrycznego obiektów przetwarzania, w tym zastosowania sprzętu elektrotechnicznego w celu poprawy sprawności i uzyskania oszczędności energii.

Please use the following format to cite the selected article:
INOZEMCEV G.B. Impact of electromagnetic energy on the increasing yield capacity and growth stimulation of plants. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 62, 2013: 31-35

Authors’ addresses:
Georgiy B. Inozemcev
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
15 Geroev Oborony Str.
03041 Kiev Ukraine