Obtaining of metallic nanoparticles by plasma-erosion electrical discharges in liquid mediums for biological application

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 105–115
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013)

Obtaining of metallic nanoparticles by plasma-erosion electrical discharges in liquid mediums for biological application

K.G. LOPATKO1, M.D. MELNICHUK1, Y.G. AFTANDILYANTS1, E.N. GONCHAR1, V.F. BORETSKIJ2, A.N. VEKLICH2, S.N. ZAKHARCHENKO3, T.I. TUGAY4, A.V. TUGAY4, V.V. TRACH5
1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
2Taras Shevchenko Kiev National University, Radio Physics Faculty,
3Institute of Electrodynamics National Academy of Science of Ukraine,
4Institute of Microbiology and Virology National Academy of Science of Ukraine
5Institute of Physiology and Genetics of Plant National Academy of Science of Ukraine

Abstract: The process of electrical discharge in the water of the plasma discharge channel was investigated and its diagnostics was performed. The specific features of the energy redistribution were shown, together with the physical model of the dispersed phase. The biological functionality of the metal nanoparticles and the prospects for their use in biotechnology were found.

Key words: plasma, electrical discharge physics, biological functionality of nanoparticles

Streszczenie: Uzyskiwanie nanocząstek metali poprzez wyładowania elektryczne w zakresie erozji plazmy w środowisku wodnym w zastosowaniach biologicznych. Przeprowadzono badania wyładowań elektrycznych w środowisku wodnym w celu uzyskania nanocząstek metali. Określono specyficzne cechy redystrybucji energii oraz przedstawiono fizyczny model fazy rozproszonej. Określono funkcjonalność biologiczną nanocząsteczek metali oraz perspektywy ich wykorzystania w biotechnologii.

Please use the following format to cite the selected article:
LOPATKO K.G., MELNICHUK M.D., AFTANDILYANTS Y.G., GONCHAR E.N., BORETSKIJ V.F., VEKLICH A.N., ZAKHARCHENKO S.N., TUGAY T.I.,  TUGAY A.V. , TRACH V.V. Obtaining of metallic nanoparticles by plasma-erosion electrical discharges in liquid mediums for biological application. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013: 105-115

Authors’ addresses:
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,
15, Heroyiv Oborony Str.,
Kiev, 03041
Ukraine
e-mail: material_chair@twin.nauu.kiev.ua