Utilization of ABC/XYZ analysis in stock planning in the enterprise

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 89–96
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013)

Utilization of ABC/XYZ analysis in stock planning in the enterprise

JERZY BULIŃSKI, CZESŁAW WASZKIEWICZ, PIOTR BURACZEWSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Utilization of ABC and XYZ analysis in the process of product stock management in trade enterprise is presented. Basing on the product list and information connected with the sale level, the goods were grouped into categories and priority levels in the decision problem solving were pointed out in order to achieve better financial results.

Key words: stock, stock planning, ABC/XYZ analysis

Streszczenie. Wykorzystanie analizy ABC/XYZ w planowaniu zapasów w przedsiębiorstwie. Artykuł przedstawia sposób wykorzystania analizy ABC/XYZ do planowania zapasów w przedsiębiorstwie handlowym. Na podstawie wyników analizy pogrupowano towary w dziewięć grup i wskazano wyroby znajdujące się w ofercie, które nie przynoszą oczekiwanych korzyści finansowych. Wydzielone grupy towarów pozwalają określić sposób ich zamawiania skorelowany z popytem.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., WASZKIEWICZ C., BURACZEWSKI P. Utilization of ABC/XYZ analysis in stock planning in the enterprise. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013: 89-96

Authors’ addresses:
Czesław Waszkiewicz, Jerzy Buliński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: kmrl@sggw.pl