Analysis of sawmill waste charring in the steel retorts

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 73–79
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013)

Analysis of sawmill waste charring in the steel retorts

MONIKA ANISZEWSKA, AGATA JANKUN
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There is described the process of sawmill waste charring in the steel retorts that belong to the contractor operating in Forest Inspectorate Kozienice. The process consists of nine stages and lasts over 76 hours, including 14 h (19%) of the effective charring, 47 h (62%) of cooling the retorts, and the remaining 15 h for cleaning, loading and unloading of the retort. The economic analysis for the assumed data showed that average specific cost of obtaining a 2.5-kg bag of charcoal made of sawmill waste was equal to about 5 PLN, while the limit profitability point, calculated for the process with the use of a new retort, amounted to 87 bags of charcoal, and with the depreciated retort – 67 bags.

Key words: pyrolysis, charcoal, retort

Streszczenie: Analiza procesu wypalania węgla drzewnego z odpadów tartacznych w stalowych retortach. W artykule opisano proces wypalania węgla drzewnego z odpadów tartacznych brzozowych w stalowych retortach oraz oszacowano koszty związane z jego wypałem. Badania prowadzono na terenie wypalarni znajdującej się na obszarze należącym do Nadleśnictwa Kozienice. Proces wypalania prowadzono w trzech retortach. Całkowity czas trwania każdego procesu wynosił ponad 76 godzin. Składał się z dziewięciu etapów: oczyszczania retorty, ułożenia podłogi i podpałki, przygotowania materiału i załadunek retorty, podpalenia drewna, wypału węgla – pierwsza i druga faza, studzenia retorty i węgla oraz jego wyładunek. Przy czym wypalanie trwało 14 h (19%), studzenie retorty 47 h (62%), a pozostałe etapy łącznie 15 h. Analiza ekonomiczna wykazała, że średni koszt jednostkowy pozyskania 2,5-kilogramowego worka węgla drzewnego wynosi ponad 5 złotych, a graniczny punkt rentowności wyliczony dla procesu przy zastosowaniu nowej retorty to 87, a zamortyzowanej – 67 worków węgla.

Please use the following format to cite the selected article:
ANISZEWSKA M., JANKUN A. Analysis of sawmill waste charring in the steel retorts. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013: 73-79

Authors’ addresses:
Monika Aniszewska
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: monika_aniszewska@sggw.pl