Effect of chain saw pitch on vibration level on the internal combustion chain saw handles during cross cutting of wood

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 57–63
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013)

Effect of chain saw pitch on vibration level on the internal combustion chain saw handles during cross cutting of wood

JAN SKARŻYŃSKI, PAWEŁ PIETRKIEWICZ
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Results of investigations on the efect of chain saw pitch on the vibration level recorded on the internal combustion chain saw handles are presented. The investigations can contribute to learning of factors that intensify vibrations existing during cross cutting of wood with the use of chain saws of different pitch values; they can be also a source of practical instructions for the sawmen-operators of internal combustion chain saws to reduce the hazard of mechanical vibrations. Basing on the results of investigations one can find that the chain saw pitch affects vibration level on the machine handles; it increases along with an increase in the pitch.

Key words: vibrations, internal combustion chain saw, chain saw pitch, cross cutting of wood

Streszczenie: Wpływ podziałki piły łańcuchowej na poziom drgań uchwytów pilarki spalinowej podczas przerzynki drewna. W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem wielkości podziałki piły łańcuchowej na poziom drgań rejestrowanych na uchwytach pilarki spalinowej. Przedstawione badania mogą przyczynić się do poznania czynników intensyfikujących drgania występujące podczas przerzynki drewna z zastosowaniem pił łańcuchowych o różnych wielkościach podziałek oraz mogą być źródłem praktycznych wskazówek dla drwali operatorów pilarek spalinowych w kwestii zmniejszenia ich narażenia na drgania mechaniczne. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, że wielkość podziałki piły łańcuchowej wpływa na poziom drgań na uchwytach pilarki. Wraz ze wzrostem podziałki piły łańcuchowej, drgania emitowane przez pilarkę zwiększają się.

Please use the following format to cite the selected article:
SKARŻYŃSKI J., PIETRKIEWICZ P. Effect of chain saw pitch on vibration level on the internal combustion chain saw handles during cross cutting of wood. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013: 57-63

Authors’ addresses:
Jan Skarżyński, Paweł Pietrkiewicz
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa,
ul Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: jan_skarzynski@sggw.pl