Analysis of the effects of farm fitting out with the installation for horticultural crops irrigation

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 51–56
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013)

Analysis of the effects of farm fitting out with the installation for horticultural crops irrigation

MAREK GAWORSKI, MARIUSZ FLORCZAK
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The effects of fitting out the horticultural farm with irrigation installation are presented. The scope of work covered the labour inputs and exploitation costs. The total production profit analyzed in 2012, resulted from irrigation system implementation, amounted to about 30 000 PLN, when compared to the previous year without irrigation. The calculated predicted refunding of investment cost inputs will occur in the third year of irrigation system utilization; it is a significant argument that proves the rightness of fitting out the farm with overhauling hose-reel sprinkling machine and with auxiliary assisting devices.

Key words: farm, costs, irrigation, refunding period, horticultural production

Streszczenie: Analiza efektów wyposażenia gospodarstwa w instalację do nawadniania upraw ogrodniczych. W pracy przedstawiono analizę efektów wyposażenia gospodarstwa ogrodniczego w instalację do nawadniania. Zakresem pracy objęto nakłady pracy i koszty eksploatacyjne. Rozpatrywany w 2012 r. zysk z całkowitej produkcji, wynikający z wdrożenia systemu nawadniania, kształtował się na poziomie ok. 30 000 zł w porównaniu do roku poprzedniego, bez deszczowania. Obliczono, że przewidywany zwrot kosztów poniesionych na inwestycję nastąpi już w trzecim roku użytkowania systemu nawadniania, co jest ważnym argumentem przemawiającym za słusznością zakupu deszczowni szpulowej oraz urządzeń wspomagających jej pracę.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., FLORCZAK M. Analysis of the effects of farm fitting out with the installation for horticultural crops irrigation. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013: 51-56

Authors’ addresses:
Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl