Effect of visible light on the process of accelerated oxidation of dye contained in red paprika powder

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 33–40
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013)

Effect of visible light on the process of accelerated oxidation of dye contained in red paprika powder

1ADAM EKIELSKI, 1ANNA MARIA KLEPACKA, 2PAWAN KUMAR MISHRA, 2SHIVANI
1Faculty of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Mendel University in Brno, Czech Republic

Abstract: The effect of temperature and visible light intensity on changes in ground paprika colour was investigated. In determination of changes in colour parameters there were used the colour space L*. a*, b*, the total colour change TCD and sample whiteness index WI. Investigations were carried out at three lighting intensity levels of D65 light (6000, 4500, 0 lx) at storage temperature (30º, 40º, 50ºC). The DOE model for investigation planning included in Statistica Program was used in investigations. The validation investigations were carried out to verify the model. Colour changes in the investigated samples were connected, first of all, with their lighting intensity and less so with storage temperature. A two-stage process of colour changes in the samples illuminated with the light of intensity 6000 lx was found. The carried out investigations can be used in predicting the time of changes in colour parameters of ground paprika exposed to intense radiation in the range of visible light.

Key words: accelerated oxidation, red paprika powder, visible light

Streszczenie: Wpływ światła widzialnego na proces przyspieszonego utleniania barwnika zawartego w proszku z czerwonej papryki. W pracy badano wpływ temperatury i natężenia światła widzialnego na zmiany barwy mielonej papryki. Do określenia zmian parametrów barwy wykorzystano przestrzeń barw L*, a*, b* oraz całkowita zmianę barwy TCD, wskaźnik białości próbki WI. Badania przeprowadzono dla trzech poziomów intensywności oświetlenia światłem D65 (6000, 4500, 0 lx) w temperaturze przechowywania (30°, 40°, 50°C). W badaniach wykorzystano model planowania badań DOE zawarty w Programie Statistica. W celu weryfikacji modelu przeprowadzono badania walidacyjne. Zmiany barwy badanych próbek były związane przede wszystkim z intensywnością ich oświetlania, w mniejszym stopniu z temperaturą przechowywania. Zaobserwowano dwuetapowy proces zmiany barwy dla próbek oświetlonych światłem intensywności 6000 lx. Przeprowadzone badania mogą być wykorzystane do przewidywania czasu zmian parametrów barwy zmielonej papryki wystawionej na działanie intensywnego promieniowania w zakresie światła widzialnego.

Please use the following format to cite the selected article:
EKIELSKI A., KLEPACKA A.M., PAWAN KUMAR MISHRA, SHIVANI Effect of visible light on the process of accelerated oxidation of dye contained in red paprika powder. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013: 33-40

Authors’ addresses:
Adam Ekielski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: adam.ekielski@gmail.com