Analysis of progress implementation in horticultural production technical equipment taking an example of the selected region of Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 25–31
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013)

Analysis of progress implementation in horticultural production technical equipment taking an example of the selected region of Poland

MAREK GAWORSKI, ALEKSANDRA JEDNASZEWSKA, ŁUKASZ KOZIOŁ
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper presents problems of technical progress implementation in horticultural production, taking an example of the group of farms from the Masovian region. The survey investigations were carried out on the group of 30 horticultural producers. There were considered utilization of innovative technical solutions in nursery material planting, pruning of trees, fertilizing and chemical cultivation of orchards, fruit harvesting and storage, as well as the methods for acquiring knowledge on innovations in horticultural production. The analysis on introduction of innovative solutions showed that in majority of investigated farms (60%) no activities towards implementation of any innovations were planned.

Key words: progress, horticultural production, technical equipment, evaluation indices

Streszczenie: Analiza wdrażania postępu w zakresie technicznego wyposażenia produkcji sadowniczej na przykładzie wybranego regionu Polski. Celem pracy była analiza problemów wdrażania postępu technicznego w produkcji sadowniczej na przykładzie wybranej grupy gospodarstw z regionu mazowieckiego. Przeprowadzono badania ankietowe obejmujące grupę 30 producentów sadowniczych. W badaniach uwzględniono kwestie korzystania z innowacyjnych rozwiązań technicznych w zakresie nasadzeń materiału szkółkarskiego, przycinania drzew, nawożenia i pielęgnacji chemicznej sadu, zbioru i przechowywania owoców, a także metod czerpania wiedzy na temat innowacji w produkcji sadowniczej. Analizując kwestię wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań, w grupie obejmującej 60% badanych nie stwierdzono planowania działań związanych z wdrażaniem jakichkolwiek nowości.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., JEDNASZEWSKA A., KOZIOŁ Ł. Analysis of progress implementation in horticultural production technical equipment taking an example of the selected region of Poland. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013: 25-31

Authors’ addresses:
Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
ul. Nowoursynowska 164
02-787 Warszawa
Poland
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl