Soil considerations in cultivation of plants

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 61 (Agricultural and Forest Engineering) 2013: 5–15
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013)

Soil considerations in cultivation of plants

JERZY BULIŃSKI, LESZEK SERGIEL
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There are analyzed the results of investigations on the effect of tractor outfit traffic over the field on the plant growth conditions. Changes in soil compaction, density and porosity influenced by compacting by wheels are presented in relations to optimal values. The effect of excessive soil compaction on development of root system and absorption of nutrients are presented.

Key words: soil, compaction, plant growth conditions

Streszczenie: Glebowe uwarunkowania w uprawie roślin. Praca analizuje wyniki badań nad kształtowaniem optymalnych warunków dla wzrostu i rozwoju roślin. Jednym z głównych czynników wpływających na niekorzystne zmiany stanu gleby jest nadmierne jej zagęszczenie przejazdami agregatów ciągnikowych. Przedstawiono zmiany zachodzące w glebie pod wpływem ugniatania, krytyczne (dla roślin) wartości takich parametrów, jak: zwięzłość, gęstość porowatość gleby, naprężenia w strefie rozwoju korzeni. Omówiono niektóre działania natury technicznej, eksploatacyjnej i organizacyjne zmierzające do ograniczenia niekorzystnych skutków związanych z przejazdami agregatów ciągnikowych.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., SERGIEL L. Soil considerations in cultivation of plants. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013: 5-15

Authors’ addresses:
Jerzy Buliński
Wydział Inżynierii Produkcji SGGW
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych
02-787 Warszawa, ul Nowoursynowska 166
Poland
e-mail: kmrl@sggw.pl

BULIŃSKI J., SERGIEL L. Soil considerations in cultivation of plants. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Agricult. 61, 2013: 5-15