Evaluation of yield and fruit quality in new tomato hybrids with the rin gene

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Horticulture and Landscape Architecture No 33, 2012: 5-12
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012)

Evaluation of yield and fruit quality in new tomato hybrids with the rin gene

JANINA GAJC-WOLSKA1*, ALEKSANDRA KORZENIEWSKA2, KATARZYNA NIEMIROWICZ-SZCZYTT2, JADWIGA RADZANOWSKA1
1Department of Vegetable and Medicinal Plants
2Department of Plant Genetics, Breeding and Biotechnology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The tomato is an important crop in the fresh vegetable and food processing industry. The rin mutation is noteworthy because hybrids (rin/Rin) form the base for most present-day cultivar production of slow-ripening, long shelf-life, fresh-market tomatoes. The purpose of the field experiments carried out in 2009-2010 was to assess the yield of new tomato hybrids and the evaluation of fruit quality as to their sensory traits (aroma, texture and taste). The new tomato hybrids 325, 330, 334, 336 and 348, as well as two standard cultivars, 'Adam F1' and 'Faustine were used in these experiments. The new tomato hybrids with the rin gene yielded at a similar level as standard culti-vars. They also received similar values of such traits as fruit weight, pericarp thickness and the number of locular cavities in the fruit as compared to fruits of standard cultivars. The assessment of the sensory quality of the tomato fruit hybrids was at a comparable level with the assessment of the standard cultivar fruits. These fruits received high marks for fruit fleshiness, flesh juiciness and overall quality, but lower marks for tomato smell, taste and sweetness.

Key words: Solanum licopersicum Mill., sensory analysis, field culture

Streszczenie: Ocena nowych mieszańców pomidora z genem rin pod względem plonowania i jakości sensorycznej owoców. Pomidor jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych zarówno jako warzywo świeże, jak i dla przetwórstwa. Mutacja rin jest godna uwagi, ponieważ mieszańce (rin/Rin) stanowią materiał wyjściowy do hodowli większości odmian o owocach pomidora do opóźnionego dojrzewania oraz długiego okresu przydatności do spożycia. Celem doświadczeń polowych przeprowadzonych w latach 2009-2010 była ocena plonowania nowych mieszańców pomidora i ocena jakości sensorycznej owoców (zapach, konsystencja i smak). Nowe mieszańce pomidora 325, 330, 334, 336, 348 i dwie odmiany wzorcowe 'Adam F1' i 'Faustyna F1' wykorzystano w tych doświadczeniach. Mieszańce pomidora z genem rin plonowały na zbliżonym
poziomie jak odmiany wzorcowe, nie różniły się znacząco również w takich wskaźnikach, jak: masa owocu, grubość perykarpu i liczba komór w owocu. Ocena jakości sensorycznej owoców nowych mieszańców pomidora była zbliżona do oceny owoców odmian wzorcowych. Owoce te uzyskały wysokie noty wyróżników mięsistości i soczystości miąższu oraz oceny ogólnej, niższe noty wyróżników zapachu i smaku pomidorowego oraz smaku słodkiego.

Please use the following format to cite the selected article:
Gajc-Wolska J., Korzeniewska A., Niemirowicz-Szczytt K., Radzanowska J. Evaluation of yield and fruit quality in new tomato hybrids with rin gene. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Horticult. Landsc. Architect. 33, 2012: 5-12