Effect of early supplemental feeding honeybee colonies with a substitude of bee bread made of pollen and honey on colony strengh

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 46, 2009: 87-91
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009)

Effect of early supplemental feeding honeybee colonies with a substitude of bee bread made of pollen and honey on colony strengh

BEATA MADRAS-MAJEWSKA, ZYGMUNT JASIŃSKI, JAKUB GĄBKA, STANISŁAW HOŃKO, ARTUR KANIA
Bee Division, Department of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The experiment was run in a stationary apiary, at Otrę-busy, Pruszków region in the spring of 2005. The trial involved nineteen honeybee colonies divided into two groups: group I - 10 honeybee colonies were fed candy mix made of pollen and honey; group II - 10 colonies fed honey-and-sugar candy. The development of colonies was assessed based on brood area measurements. The experiments furnished evidence that early spring feeding of honeybee colonies with a mix of powder suger and honey raised brood number in the colonies but generally when the bees were unable to forage for pollen. Later in the season, i.e. in April feeding with pollen - honey candy not failed so intensive to increase colony strength.

Key words: colony strength, pollen, colony development

Streszczenie: Wpływ wczesnego żywienia uzupełniającego kolonii pszczół miodnych substytutem ciasta pszczelego składającego się z pyłku i miodu na siłę kolonii. Eksperment został przeprowadzony w pasiece Pracowni Hodowli Owadów Użytkowych, Szkoły Głównej Gospodarstwas Wiejskiego, latem 2004 roku. Badanie odbyły się w dwudziestu rodzinach pszczelich podzielonych na 2 grupy: grupa I - 10 rodzin pszczelich podkarmianych ciastem miodowo-pyłkowym; group II - 10 rodzin pszczelich podkarmianych ciastem miodowo-cukrowym. Podkarmianie rodzin pszczelich wczesną wiosną ciastem zrobionym z cukru pudru i miodu spowodowało przy-spiesznie czerwienia matek pszczelich. Podobnie w kwietniu rodziny podkarmiane ciastem mio-dowo-pyłkowym nie przyspieszyły rozwoju tak intensywnie jak rodziny z drugiej grupy doświadczalnej karmione ciastem miodowo-cukrowym. W pozostałym okresie badawczym sytuacja nie uległa zmianie.

Please use the following format to cite the selected article:
MADRAS-MAJEWSKA B., JASIŃSKI Z., GĄBKA J., HOŃKO S., KANIA A. Effect of early supplemental feeding honeybee colonies with a substitude of bee bread made of pollen and honey on colony strengh. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009: 87-91

Authors’ addresses:
Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych
Katedra Żywienia zwierząt i Gospodarki Paszowej SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
Poland