The comparison of bee workers damages in their own colonies without queen

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 46, 2009: 81-85
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009)

The comparison of bee workers damages in their own colonies without queen

BEATA MADRAS-MAJEWSKA
Bee Division, Department of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The investigations were performed at Bee Division, Faculty of Animal Science, Agricultural University of Warsaw, during the summer 2007. The aim of the study was to evaluate degree of damages and damages intensities bee workers kept on the bee's own colonies without queen. Those studies can explain causes of queen damage kept in the queens banks. In the investigation were used 912 bees, which were observed on body damages during the time of keeping them in colonies in transport plastic cages with the crevices in the upper wall of cage. Damages were evaluating twice, after three and ten days, in 912 bees kept in cages. There were inspected: 13824 legs, 4216 wings and 4608 antennas.

Key words: bee worker, damage, mortality, survivability

Streszczenie: Porównanie uszkodzeń robotnic w osieroconych rodzinach pszczelich. Doświadczenie wykonano w pasiece Pracowni Hodowli Owadów Użytkowych SGGW latem 2007 roku. Celem doświadczenia było zbadanie uszkodzeń robotnic przetrzymywanych w osieroconych rodzinach własnych. W doświadczeniu wzięło udział 912 pszczół, które umieszczono w plastikowych klateczkach transportowych. Uszkodzenia sprawdzano dwukrotnie po trzech i po dziesięciu dniach przechowywania ich w osieroconych rodzinach pszczelich. Stwierdzono następujące uszkodzenia robotnic: 13824 nóg, 4216 skrzydeł i 4608 czółek.

Please use the following format to cite the selected article:
MADRAS-MAJEWSKA B. The comparison of bee workers damages in their own colonies without queen. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009: 81-85

Authors’ addresses:
Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa
Poland