The response of Apis Mellifera L. workes to low air temperature

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Animal Science No 46, 2009: 45-50
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009)

The response of Apis Mellifera L. workes to low air temperature

BOŻENA CHUDA-MICKIEWICZ, JAROSŁAW PRABUCKI, JERZY SAMBORSKI, PIOTR ROSTECKI
Department of Apiculture, Western Pomeranian University of Technology in Szczecin

Abstract: The survivability and behaviour of worker bees of the Middle European, Carnolian and Caucasian breed at low air temperature was examined. Worker bees were individually placed in plastic cages and exposed to low temperatures - 5, 7 and 9°C - in a cooling incubator for a period of 60 and 120 min. After the fixed time elapsed, the number of moving worker bees as well as of chill-coma ones was recorded at a room temperature. The time after which worker bees recovered their vital activity, manifesting in abdomen, legs or antennae motion and assumption of full locomotor efficiency, was determined. All worker bees staying at 5, 7 and 9°C for a period of 60 and 120 min fell into the chill-coma state, irrespective of their breed and age (5, 10, 15 and 20 days). However, the time when bees remained motionless after removal from incubator differed. Worker bees kept at 5°C for, respectively, 60 and 120 min were motionless for the longest time, i.e. 163±71-236±84 s. On the other hand, worker bees exposed to 9°C for 60 min as well as for 120 min were in the chill-coma for the shortest time, i.e. 111±35 and 123±42 s, respectively. The youngest, 5 day old, bees were the most susceptible to low temperature, both to 5, 7 and 9°C. The time of staying motionless in the worker bees examined as well as of returning to full locomotor efficiency was determined by their breed. The Middle European worker bees were being distinguished by the shortest time, whereas the Carnolian ones by the longest.

Key words: Apis mellifera, worker bee, temperature, chill-coma, locomotor activity

Streszczenie: Reakcja robotnic Apis mellifera na niską temperaturą powietrza. Badano przeżywalność i zachowanie się pszczół robotnic rasy: środkowoeuropejskiej kraińskiej i kaukaskiej w niskiej temperaturze powietrza. Robotnice indywidualnie umieszczano w klateczkach plastikowych i poddawano działaniu temperatury 5, 7 i 9°C, w inkubatorze z chłodzeniem, przez okres 60 i 120 min. Po upływie wyznaczonego czasu, w temperaturze pokojowej, odnotowywano liczbę pszczół poruszających się i będących w stanie odrętwienia. Określano czas, po którym pszczoły powracały do aktywności życiowej, przejawiającej się ruchami odwłoka, odnóży czy też czułków oraz odzyskania pełnej sprawności ruchowej. Robotnice przebywające w temperaturze 5, 7 i 9oC przez okres 60 i 120 min bez względu na przynależność rasową i wiek (5, 10, 15, 20 dni) wszystkie zapadały w stan odrętwienia. Zróżnicowany był natomiast czas pozostawania ich w bezruchu po wyjęciu z inkubatora. Najdłużej w bezruchu 163±71-236±84 s pozostawały robotnice przetrzymywane w temperaturze 5oC odpowiednio przez 60 i 120 min. Najkrócej w stanie odrętwienia pozostawały robotnice poddane działaniu temperatury 9oC przez 60 min - 111±35 s i 120 min - 123±42 s. Najbardziej wrażliwe na działanie niskiej temperatury zarówno 5, 7 i 9°C były najmłodsze, 5dniowe, pszczoły. Pozostawanie pszczół w bezruchu i dochodzenia do pełnej sprawności ruchowej było uwarunkowane ich przynależnością rasową. Najkrótszym okresem w wyróżniały się pszczoły rasy środkowoeuropejskiej, najdłuższym zaś rasy kraińskiej.

Please use the following format to cite the selected article:
CHUDA-MICKIEWICZ B., PRABUCKI J., SAMBORSKI J., ROSTECKI P. The response of Apis Mellifera L. workes to low air temperature. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009

Authors’ addresses:
Zakład Pszczelnictwa
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
ul. Doktora Judyma 20, 70-466 Szczecin Poland
e-mail: Bozena Chuda-Mickiewicz@zut.edu.pl