The influence of open brood in rearing colonies on eggs acceptance in different egg age

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 46, 2009: 59-62
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009)

The influence of open brood in rearing colonies on eggs acceptance in different egg age

JAKUB GĄBKA, BEATA MADRAS-MAJEWSKA, ZBIGNIEW KAMIŃSKI, MACIEJ OCHNIO, STANISŁAW HOŃKO
Apiculture Division, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Quality of bee queens depends primarily on the age of the brood used to queen rearing. The best queens are obtaining by rearing from the eggs. The aim of the study was to investigate whether the unsealed brood presence in the rearing colonies affects eggs acceptance. To colonies rearing with the unsealed brood there were introduced eggs at the age of 0-18 hours, 24—12 hours and 48-66 hours. After three days the number of built queen cells was verified. When in the colonies was no longer open broods, eggs were introduced to those colonies again and after three days the number of built queen cells was checked. Rearing colonies with unsealed brood accepted 42% of eggs at the age of 0-18 hours, 40% of eggs at the age of 24—12 hours and 51% of eggs at the age of 48-66 hours. Colonies without an open brood accepted 31% of eggs at the age of 0-18 hours, 61% of eggs at the age of 24-42 hours and 78% of eggs at the age of 48-66 hours. It was found that the best accepted eggs were the oldest ones in colonies without unsealed brood.

Key words: honey bee, bee eggs, bee queens rearing, rearing colonies

Streszczenie: Wpływ czerwiu otwartego w rodzinach wychowujących na przyjmowanie jaj w różnym wieku. Jakość matek pszczelich zależy przede wszystkim od wieku czerwiu użytego do ich wychowu. Najlepsze matki uzyskuje się przy wychowie z jaj. Celem doświadczenia było zbadanie czy czerw otwarty w rodzinach wychowujących wpływa na przyjmowanie poddawanych jaj. Do rodzin wychowujących z czerwiem otwartym poddano jaja w wieku 0-18 godzin, 24—42 godziny i 48-66 godzin. Po trzech dniach sprawdzono liczbę odciąganych mateczników. Gdy w rodzinach nie było już czerwiu otwartego ponownie poddano do nich jaja i po trzech dniach sprawdzono liczbę odciąganych mateczników. Rodziny wychowujące z czerwiem otwartym przyjęły 42% jaj w wieku 0-18 godzin, 40% jaj w wieku 24—42 godziny i 51% jaj w wieku 48-66 godzin. Rodziny wychowujące bez czerwiu otwartego przyjęły 31% jaj w wieku 0-18 godzin, 61% jaj w wieku 24-42 godziny i 78% jaj w wieku 48-66 godzin. Stwierdzono, że najlepiej przyjmowane są jaja najstarsze w rodzinach bez czerwiu otwartego.

Please use the following format to cite the selected article:
GĄBKA J., MADRAS-MAJEWSKA B., KAMIŃSKI Z., OCHNIO M., HOŃKO S. The influence of open brood in rearing colonies on eggs acceptance in different egg age. Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 46, 2009: 59-62

Authors’ address:
Pracownia Hodowli Owadów Użytkowych SGGW
ul. Nowoursynowska 166,
02-787 Warszawa Poland