Morphological and behavioral analyses of the indoors hatched pond turtle Emys orbicularis in aspect of prognosis of it's future survivorship

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 45, 2008: 79-84
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008)

Morphological and behavioral analyses of the indoors hatched pond turtle Emys orbicularis in aspect of prognosis of it's future survivorship

A. ŻYCZYŃSKI, M. MIERZEJEWSKA
Departament of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The clutches of pond turtle Emys. orbicularis, which have not completed their incubation period were transferred to indoors enclosure to finish the development. Newly hatched turtles were monitored regarding to the body weight and carapace sizes. During each of 24 measurements the turtles were subject to Open Field Test in order to evaluate their mobility and courage. The coefficient of repeatability for OFT performance was calculated as well as the correlation between body measurements and mobility. The trial prognosis about the further prospects of turtles after restocking were suggested.

Key words: conservation n situ, ex situ, pond turtle, Open Field test, coefficient of repetability, correlations

Streszczenie: Morfologiczna i behawioralna analiza sztucznie wyklutych żółwi błotnych Emys orbicularis w kontekście prognozy dla jego przetrwania w przyszłości. W ramach pracy odchowano żółwie błotne Emys orbicularis pozyskane ze złóż jaj, które nie zakończyły inkubacji w gniazdach naturalnych i zostały doinkubowane sztucznie. Wyklute żółwiki zostały mierzone 24 razy (masa ciała, pomiary pancerza) oraz poddane testowi aktywności i odwagi w Teście Otwartego Pola. Obliczono współczynnik powtarzalności dla aktywności w TOP oraz korelacje pomiędzy aktywnością a pomiarami merystycznymi. Na podstawie wyników przedyskutowano prognozy dotyczące losów żółwi na wolności.

Please use the following format to cite the selected article:
ŻYCZYŃSKI A., MIERZEJEWSKA M. Morphological and behavioral analyses of the indoors hatched pond turtle Emys orbicularis in aspect of prognosis of it's future survivorship. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008: 79-84

Authors’ addresses:
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt,
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa,
Poland