Effect of egg storage temperature on uniformity of embryo development during the first day of incubation and hatchability in Japanese quail (Coturnix japonica)

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 45, 2008: 47-51
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008)

Effect of egg storage temperature on uniformity of embryo development during the first day of incubation and hatchability in Japanese quail (Coturnix japonica)

BEATA GRZEGRZÓŁKA, ELŻBIETA MICHALSKA
Department of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: A total of 358 incubating embryos and 575 chicks produced by 36 Japanese quail parental pairs were used to determine the effect of temperature applied during short-term storage on uniformity of embryo development after 24 h of incubation and on hatchability. Embryos from eggs laid during the night reached at average the higher level of development (4.81 points) than from day deposited eggs (4.34 points), but differences were not statistically confirmed. This insignificance could result from lack of ability to apply a proper time scale to deal with eggs that were laid at night. No impact of investigated storage temperature on hatchability was found. Nevertheless, significant differences between the lines and nests occurred.

Key words: storage temperature, incubation, development alignment, embryo, hatchability, Japanese quail

Streszczenie: Wpływ temperatury przechowywania jaj na wyrównanie rozwoju zarodkowego w pierwszej dobie inkubacji oraz wyniki lęgu przepiórki japońskiej (Coturnix japonica). W pracy wykorzystano łącznie 358 zarodków i 575 piskląt pochodzących od 36 par hodowlanych przepiórki japońskiej celem określenia wpływu temperatury zastosowanej podczas krótkotrwałego przechowywania jaj na wyrównanie rozwoju zarodków po 24 h inkubacji i wyniki lęgu. Zarodki z jaj zniesionych w ciągu nocy osiągnęły przeciętnie wyższy stopień rozwoju (4,67 pkt.) niż z jaj zniesionych w ciągu dnia (4,35 pkt.), jednakże różnice nie zostały potwierdzone statystycznie. Mogło to wynikać z braku możliwości utworzenia skali czasowej dla jaj zniesionych w ciągu nocy. Nie stwierdzono wpływu temperatury przechowywania jaj na wyniki lęgów. Istotne były natomiast różnice między liniami i gniazdami.
Material came from researches financially supported by grant MEiN no 2P06D01329.

Please use the following format to cite the selected article:
GRZEGRZÓLKA B., MICHALSKA E. Effect of egg storage temperature on uniformity of embryo development during the first day of incubation and hatcha-bility in Japanese quail (Coturnix japonica). Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 45, 2008: 47-51

Authors’ addresses:
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt,
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa,
Poland
e-mail: beata_grzegrzolka@sggw.pl