The influence of Polish-bred Arabian horses on the results of international shows

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 44, 2007: 23-31
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 44, 2007)

The influence of Polish-bred Arabian horses on the results of international shows

JACEK ŁOJEK1, P. PECKIEL2
1Horse Breeding Department, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Polish Horse Breeders Association - PZHK

Abstract: The aim of the study was to assess the influence of Polish-bred Arabian horses on the results of international shows. An analysis of four international Arabian horse shows of the highest rank (of the "A" category) between the years 1992-2001 was conducted: the International Arabian Horse Show at Towerlands (Great Britain), the All Nations Cup in Aachen (Germany), the European Championships and the World Championships in Paris (France). The results of 40 championships were examined, taking into consideration horses awarded with the titles of Champion (Male and Female) and Reserve Champion (Male and Female). The study included 159 pure-bred Arabian horses, bred in 17 countries. In order to determine the influence of Polish-bred Arabian horses on the results of the "A" shows, an analysis of the pedigrees of the Champion and Reserve Champion title holders was conducted, by compiling their pedigrees up to the fourth generation and searching them for Polish-bred ancestors. It was discovered that among the 159 horses awarded at "A" shows during the years 1992-2001 - 29 horses (18.2%) were bred in Poland and in the pedigrees of 65 horses (40.9%) Polish-bred ancestors were found. Out of the 269 examined titles 160 (59.5%) distinctions were awarded to Polish-bred horses or horses with Polish-bred ancestors. In the pedigrees of A show champions in the years 1992-2001 58 Polish-bred ancestors were found. In the pedigrees of foreign horses with Polish ancestors a record number of times appear the stallion Arax (in 32 horses) and the mare Mammona (in 23 horses).

Key words: Arabian horses, Polish horse breeding, international shows, champions, championships

Streszczenie: Wpływ polskich koni czystej krwi arabskiej na wyniki championatów międzynarodowych. Celem badań było określenie udziału koni arabskich polskiej hodowli w populacji zwycięzców najważniejszych międzynarodowych championatów koni czystej krwi rozgrywanych w latach 1992-2001. Dokonano analizy wyników czterech międzynarodowych championatów koni czystej krwi arabskiej najwyższej rangi (A), odbywających się w latach 1992-2001: Międzynarodowy Pokaz Koni Arabskich w Towerlands (Wielka Brytania), Puchar Narodów w Aachen (Niemcy), Championat Europy, Championat Swiata (Paryż). Analizom poddano wyniki 40 championatów, w których brano pod uwagę konie nagrodzone tytułami Championa (Championki) i Vicechampiona (Vicechampionki). Badaniami objęto 159 koni czystej krwi arabskiej, wyhodowanych w 17 krajach świata. W celu określenia wpływu koni czystej krwi arabskiej polskiej hodowli na wyniki pokazów klasy A przeprowadzono analizę pochodzenia zdobywców tytułów championa i vice-championa, zestawiając ich rodowody do IV pokolenia po czym wyszukiwano w nich przodków polskiej hodowli. Stwierdzono, że wśród 159 koni nagradzanych w pokazach klasy A w latach 1992-2001 29 koni (18,2%) wyhodowano w Polsce, a w rodowodach 65 koni (40,9%) występowali przodkowie polskiej hodowli. Z 269 tytułów przyznanych koniom hodowli polskiej i z polskimi przodkami przypadło 160 wyróżnień (59,5%). W rodowodach championów pokazów klasy A z lat 1992-2001 występuje 58 przodków polskiej hodowli. Rekordową liczbę razy w rodowodach zagranicznych koni z polskimi przodkami pojawia się ogier Arax (u 32 koni) oraz klacz Mammona (u 23 koni). Wśród koni polskiej hodowli na pokazach dominowały klacze (18 szt.), które zebrały 31 tytułów, w tym 18 championatów i 13 vicechampionatów natomiast 11 polskich ogierów zdobyło na światowych ringach 21 tytułów (12 championatów i 9 vicechampionatów). Konie czystej krwi arabskiej polskiej hodowli oraz z polskimi przodkami w rodowodzie miały istotny wpływ na wyniki międzynarodowych championatów najwyższej rangi.

Please use the following format to cite the selected article:

ŁOJEK J., PECKIEL P. The influence of Polish-bred Arabian horses on the results of international shows. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 44, 2007: 23-31

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
Zakład Hodowli Koni,
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warsaw,
Poland
e-mail: jacek_lojek@sggw.pl