The observations concerning reproduction and young development in captive giraffe (Giraffa camelopardalis) at Warsaw ZOO

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 44, 2007: 17-22
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 44, 2007)

The observations concerning reproduction and young development in captive giraffe (Giraffa camelopardalis) at Warsaw ZOO

TADEUSZ KALETA, SYLWIA MARCZEWSKA
Depatment of Genetics and Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The reproductive behaviour in group of three adult giraffes (Giraffa camelopardalis) and born specimens behavioural ontogeny were observed at Warsaw ZOO during 2002-2005 period. The whole reproductive behaviour was described from estrus to parturition as similar to data of the wild giraffe. Behaviour of two calves was observed for 133 hours from early post birth period up to one year of age. The sequences of changes in young giraffe behaviour to great degree resembled the other data from the literature. However, the abnormal stereotyped behaviour was observed in two-days calves. The possible origin of this behaviour in young giraffe was shortly discussed.

Key words: giraffe, behaviour, calf, ZOO.

Streszczenie. W ZOO Warszawa w latach 20022005 r. obserwowano zachowania rozrodcze w grupie składającej się z trzech dorosłych żyraf (Giraffa camelopardalis) oraz ontogenezę beha-wioru u urodzonych osobników. Opisano cały cykl zachowania rozrodczego począwszy od rui, a na porodzie skończywszy. Zachowania te okazały się zbliżone do danych podawanych dla dziko żyjących żyraf. Obserwowano też zachowanie się dwóch cieląt przez 133 godziny od okresu krótko po wycieleniu do wieku 1 roku. Zmiany zachodzące w behawiorze młodych żyraf również w dużym stopniu odpowiadały danym z literatury. Jednakże u dwudniowych cieląt odnotowano występowanie anormalnego zachowania stereotypowego. Krótko przedyskutowano możliwe pochodzenie tego zachowania.

Please use the following format to cite the selected article:
KALETA T., MARCZEWSKA S. The observations concerning reproduction and young development in captive giraffe (Giraffa camelopardalis) at Warsaw ZOO. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 44, 2007: 17-22

Authors’ addresses:
Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW
02-876 Warszawa,
ul. Ciszewskiego 8
Poland