Chinchillas reproduction results in relation to the age of the first mating time

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 44, 2007: 3-7
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 44, 2007)

Chinchillas reproduction results in relation to the age of the first mating time

MARIAN BRZOZOWSKI, ANNA NYREK-KOCZKODAJ
Department of Animal Breeding and Milk Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of the study was an attempt to define the age of chinchillas females first time mating in relation to reproduction results. The reproduction indices as: average litter size (born and weaned), number of litters and kits per year, average inter-birth interval (days), in relation to the age of the first mating time were estimated. The research material consisted of 73 females, from which 491 litters were obtained. The females were used at least 3 years as a breeding staff. The females were divided into 4 groups, depending of first mating age: 6 months or earlier (group 1), 7-10 months (group 2), 11-15 months (group 3), 16 months and more (group 4). The reproduction results of 3 years period did not show statistically significant differences between groups, even the reproduction results of first litter into youngest group were significantly higher compare to the results from other groups. The reproduction results of females mated first time at age of 16 months or later were worse than others were. It was verified that chinchilla females should be mated first time at age of 7-10 months.

Key words: chinchilla, age of first mating time, reproduction results

Streszczenie Wyniki rozrodu szynszyli w zależności od wieku pierwszego krycia. Celem pracy było określenie wieku pierwszego krycia szynszyli w powiązaniu z ich późniejszymi wynikami użytkowania rozpłodowego. Określono następujące wskaźniki: średnia wielkość miotu (przy urodzeniu, przy odsadzeniu), liczbę miotów i liczbę młodych uzyskanych rocznie, średnią długość okresu międzywykotowego. Dane te odnoszono do wieku samic przy pierwszym kryciu. W doświadczeniu wykorzystano dane dotyczące 73 samic i ich 491 miotów. Samice były użytkowane rozpłodowo przez okres 3 lat. Samice podzielono na 4 grupy ze względu na wiek pierwszego krycia: kryte do 6 miesiąca (grupa 1), w wieku 7-10 miesięcy (grupa 2), 11-15 miesięcy (grupa 3), 16 miesięcy i później (grupa 4). Oceniając 3-letni okres użytkowania rozpłodowego nie wykazano statystycznie istotnych różnic między grupami, mimo że wyniki pierwszych miotów uzyskanych od najmłodszych samic były statystycznie lepsze niż pozostałych. Najsłabsze były wyniki uzyskiwane od samic krytych po raz pierwszy w wieku 16 miesięcy i później. Wyniki doświadczenia potwierdziły dotychczasową wiedzę, że najkorzystniejsze jest pierwsze krycie samic szynszyli w wieku 7-10 miesięcy.

Please use the following format to cite the selected article:
BRZOZOWSKI M., NYREK-KOCZKODAJ A. Chinchillas reproduction results in relation to the age of the first mating time. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 44, 2007: 3-7

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
02-786 Warszawa,
ul. Ciszewskiego 8
Poland