Effect of hausing system and season of birth on the calves rearing results

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 139-146
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

Effect of hausing system and season of birth on the calves rearing results

AGATA WÓJCIK, TERESA NAŁĘCZ-TARWACKA, MARCIN GOŁĘBIEWSKI
Department of Animal Science, Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: The main aim of the study was to compare rearing effect of calves kept outdoor in individual hutches and indoor in group pens. During the experiments following measurements were taken: body weight, daily and monthly gains and mortality. Study was conducted on 90 calves from 5th to 90th days of age and measures were taken in 3 seasons - spring, summer - autumn and winter. All calves were fed with the same feed and according to the same schedule. Results reviled that during first month calves from both groups achieved the same daily gains. However, older calves kept indoor characterized themselves by better gains and body weight. During the experiment only 2 claves were lost (mortality rate - 2.2%).

Key words: calves rearing, individual hutches, indoor, rising season, calves rearing parameters

Streszczenie: Porównanie efektów wychowu cieląt utrzymywanych w budkach i w cielętniku. Celem pracy było porównanie efektów odchowu cieląt utrzymywanych w budkach indywidualnych na zewnątrz budynku i w cielętniku w tym samym gospodarstwie, mierzonych masą ciała, przyrostami i zachorowalnością. Badania przeprowadzono na 90 cieliczkach w okresie od 5. do 90. dnia życia, a obserwacje prowadzono w 3 sezonach: wiosennym, letnio-jesiennym i zimowym. Cielęta żywiono takimi samymi paszami i według tego samego schematu. Stwierdzono, że cielęta w 1. miesiącu życia osiągały podobne parametry odchowu w budkach indywidualnych i w cielętniku, natomiast w dalszym okresie odchowu jałówki z cielętnika odznaczały się większymi masami ciała i przyrostami. W okresie prowadzonych badań zaobserwowano zdecydowanie mniej przypadków zachorowań u cieląt utrzymywanych w budkach indywidualnych (36,7%) niż w cielętniku (63,3%).

Please use the following format to cite the selected article:
WÓJCIK A., NAŁĘCZ-TARWACKA T., GOŁĘBIEWSKI M. Effect of hausing system and season of birth on the calves rearing results. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 139-146

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa Poland
e-mail: agata_wojcik@sggw.pl