The fatty acid composition of longissimus dorsi muscle of Polish Lowland ram lambs fattening under overhead shelter versus those in a barn

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 113-118
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

The fatty acid composition of longissimus dorsi muscle of Polish Lowland ram lambs fattening under overhead shelter versus those in a barn

AURELIA RADZIK-RANT, EWA KUŹNICKA, WITOLD RANT
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: The aim of the study was the comparison of fatty acid composition in longissimus dorsi muscle of ram lambs fattening under overhead shelter versus those in a barn. The maintenance did not influence on main fatty acid composition of muscle tissue. The muscle tissue of lambs reared under overhead shelter compared to these kept in the barn was characterized by significantly higher C10:0, C12:0 (P < 0.01) but higher C18:2, c9, t11(P < 0.05) content, which is desirable in human diet with regard to its peculiarities. The lambs rearing under overhead shelter does not decrease the nutritional value of meat and can reduce the cost of fattening.

Key words: fatty acid, lambs, maintenance

Streszczenie: Skład kwasów tłuszczowych w mięśniu longissimus dorsi u tryczków polskiej owcy nizinnej utrzymywanych w owczarni i pod wiatą. Celem badań było porównanie składu kwasów tłuszczowych w mięśniu najdłuższym grzbietu jagniąt tryczków tuczonych w ciepłej owczarni i pod półotwartą wiatą. Nie stwierdzono wpływu warunków odchowu na zawartość podstawowych grup kwasów tłuszczowych w tkance mięśniowej. W mięsie tryczków tuczonych pod wiatą zanotowano istotnie większą (P < 0,01) zawartość kwasów C10:0, C12:0 przy jednocześnie wyższym (P < 0,05) poziomie CLA, który jest pożądany w diecie człowieka. Odchowywanie jagniąt w ekonomicznych pomieszczeniach półotwartych nie obniża walorów zdrowotnych pozyskiwanego od nich mięsa.

Please use the following format to cite the selected article:
RADZIK-RANT A., KUŹNICKA E., RANT W. The fatty acid composition of longissimus dorsi muscle of Polish Lowland ram lambs fattening under overhead shelter versus those in a barn. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 113-118

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
Zakład Hodowli Owiec i Kóz
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: aurelia_radzik_rant@sggw.pl