Preliminary characterization of the structure of race, sex, and color of the Polish population of alpacas

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 101-106
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

Preliminary characterization of the structure of race, sex, and color of the Polish population of alpacas

ANNA MORALES VILLAVICENCIO1,2, ROMAN NIZNIKOWSKI1,2
1Department of Animal Science, Division of Sheep and Goat Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Polish Association of Alpaca Breeders

Abstract: Alpacas are known worldly for their very fine, luxurious fiber which is three times more hardy and six times more thermal than sheep fiber. Aside from fiber, alpacas are also bred for meat and used in the tourism and recreational industry and animal assisted therapy. Possibility of comprehensive use of these animals caused alpacas' popularity to grow immensely over the past few decades all over the world, also in Poland, where they adapted very well and have been bred since 2004. The objective of the analysis was to study the stocks of the Polish alpaca population, sex structure, also interesting was the inquiry of the distribution of various fleece colour. In Poland the majority of alpaca breedings are concentrated in voivodeships: Silesia, Podlasie and Wielkopolska. According to questionaire surveys carried out in 2012 on 9 farms, alpaca population in Poland numbers 651 and consists of: Suri (12%) and Huacaya (88%) which differ in coat type. In the surveyed population 86% consituted females and 14% males, in Suri population, 65% consituted females and 35% males. Alpaca fleece occurs in 22 natural colours, all shades of beige, brown and grey. Distribution of coat colour in the surveyed population, according to the method-oligically amended criterium was established as follows: white 58%, fair brown 12%, dark brown 9%, cream-coloured 6% and grey 6%, black 5%, multicoloured 4%. In the surveyed population of Huacaya alpacas the majority consituted white-couloured animals (63%), fair brown-coloured - 11%, dark brown-coloured - 8%, grey and black - 5% each, multicoloured - 3%. The Suri population was dominated by cream-coloured animals, whereas fair brown-coloured and dark brown-coloured cosituted 20% each, white-coloured - 12%, grey, black and mulitcoloured - 9% each. Results obtained can be considered satisfying compared with results obtained in Peru, where the biggest alpaca population is.

Key words: alpaca, population, race, gender, color, fiber

Streszczenie: Wstępna charakterystyka struktury pogłowia alpak w Polsce pod wzglądem ras, płci, występujących typów koloru. Alpaki znane są na świecie z produkcji bardzo cienkiego luksusowego włókna, które jest trzy razy trwalsze od wełny owczej i sześć razy cieplejsze. Oprócz włókna wykorzystywane są też do produkcji mięsa, w turystyce i rekreacji oraz alpakoterapii. Wszechstronna możliwość wykorzystania tych zwierząt spowodowała, że w ostatnich dekadach znacznie wzrosło zainteresowanie ich hodowlą na całym świecie w tym w Polsce. Celem pracy było wstępne scharakteryzowanie polskiego pogłowia alpak pod względem ras, płci, występujących typów koloru. W naszym kraju alpaki zaaklimatyzowały się bardzo dobrze i hodowane są od 2004 roku. W Polsce hodowle alpak skoncentrowane są w przeważającej części w województwach: śląskim, wielkopolskim i podlaskim. Z badań ankietowych przeprowadzonych w 2012 roku na 9 farmach wynika, że krajowa populacja liczy 651 szt. i składa się z alpak: Suri (12%) i Huacaya (88%) różniących się rodzajem runa. W badanej populacji samice stanowiły 86%, a samce 14%. Wśród alpak Huacaya 89% stanowiły samice i 11% samce, u Suri udział samic wynosił 65% a samców 35%. Runo alpak występuje w 22 naturalnych kolorach od białego do czarnego ze wszystkimi możliwymi odcieniami beżu, brązu i szarego. Udział podstawowych kolorów runa w badanej populacji wg przyjętego kryterium w metodyce był następujący: biały 58%, jasny
brąz 12%, ciemny brąz 9%, kremowy i szary po 6%, czarny 5%, wielokolorowe 4%. W badanej populacji alpak Huacaya największy udział stanowiły zwierzęta w kolorze białym 63%, jasny brąz 11%, ciemny brąz 8%, a kremowy, szary i czarny po 5%, wielokolorowy 3%. Dominującym kolorem runa Suri był kremowy 21%, jasny brąz i ciemny brąz po 20%, biały 12%, natomiast szary, czarny i wielokolorowy po 9% każdy. Uzyskane wyniki są satysfakcjonujące w porównaniu z badaniami prowadzonymi w Peru, które posiada największa na świecie populacje tych zwierząt.

Please use the following format to cite the selected article:
MORALES VILLAVICENCIO A., NIŻNIKOWSKI R. Preliminary characterization of the structure of race, sex, and color of the Polish population of alpacas. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 101-106

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa, Poland
e-mail: anna_morales_villavicencio@sggw.pl
Polski Związek Hodowców Alpak
ul. Szopena 27,
05-840 Brwinów Poland