The occurrence of entomopathogenic fungi in two catchment basins of the Zagożdżonka and Zwoleńka Rivers in Masovian Province, Poland

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 59-63
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

The occurrence of entomopathogenic fungi in two catchment basins of the Zagożdżonka and Zwoleńka Rivers in Masovian Province, Poland

JOANNA JARMUŁ-PIETRASZCZYK1, DOROTA TUMIALIS1, JANUSZ IGRAS2, KRZYSZTOF KLIMASZEWSKI1, MARTA KAMIONEK1, ANNA MAZURKIEWICZ1
1Department of Animal Enviroment Biology, Unit of Zoology Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Institute of Soil Science and Plant Cultivation, Puławy

Abstract: The aim of the study was determination of number and species composition of entomopathogenic fungi for two river catchments: Zwolenka and Zagozdzonka. Both are left side tributaries of the Vistula River and have different geological structure. The area is dominated by mosaic of extensive agriculture and forests. Three species of entomopathogenic fungi were found: Beauveria bassiana, Metarhizium anisopliae, Isaria fumoso-rosea. The dominant species in both catchment basins was I. fumosorosea. Infections caused by other factors were also noted (48% by entomopathogenic nematodes of the family Steinernematidae, remaining 19% by mites, saprophytic fungi, non-fruiting mycelia and other unidentified factors).

Key words: entomopathogenic fungi, soil

Streszczenie: Występowanie grzybów entomo-patogenicznych na terenie dwóch zlewni rzek Zagożdżonki i Zwoleńka w województwie mazowieckim. Celem niniejszej pracy było poznanie liczebności i składu gatunkowego grzybów en-tomopatogenicznych występujących w dwóch zlewniach rzek Zwoleńka i Zagożdżonka. Zlewiska te charakteryzowała wysoka wilgotność, co sprzyjało bardziej infekcjom nicienieniowym niż grzybowym. Na badanym terenie zlewni obu rzek stwierdzono występowanie w przewadze I. fumosorosea nad innymi gatunkami grzybów en-tomopatogenicznych. W przypadku zlewni rzeki Zwoleńka przeważały infekcje wywołane przez B. bassiana. Izolowano także nicienie entomo-patogeniczne z rodziny Steinernematidae (48%) a 19% stanowiły roztocza i grzyby saprofagiczne, nieowocujące grzybnie oraz inne czynniki.

Please use the following format to cite the selected article:
JARMUŁ-PIETRASZCZYK J., TUMIALIS D., IGRAS J., KLIMASZEWSKI K., KAMIONEK M., MAZURKIEWICZ A. The occurrence of entomopathogenic fungi in two catchment basins of the Zagożdżonka and Zwoleńka Rivers in Masovian Province, Poland. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 59-63

Authors’ addresses:
Joanna Jarmuł-Pietraszczyk, Dorota Tumialis, Krzysztof Klimaszewski, Marta Kamionek, Anna Mazurkiewicz
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8,
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: joanna_jarmul@sggw.pl

Janusz Igras
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - PIB
Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia
ul. Czartoryskich 8,
24-100 Puławy Poland
e-mail: ij@iung.pulawy.pl