Influence of prebiotics and butyric acid on the composition of intestinal microflora of broiler chickens

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 47-53
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

Influence of prebiotics and butyric acid on the composition of intestinal microflora of broiler chickens

JULITTA GAJEWSKA1, JULIA RIEDEL2, JOANNA BUCKA1, ANNA ŻABIK1, MONIKA MICHALCZUK2
1Faculty of Agriculture and Biology, Independent Unit of Microorganisms' Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
2Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The main problem addressed in this study was to determine the influence of prebiotic preparations DSM Nutritional Products (Biofit Booster and Alphamune) containing hemicelluloses in the form of extracts from the cell wall of Saccharomyces cerevisiae yeast and butyric acid (preparation Adimix) on the quantitative and qualitative status of intestinal microflora of broiler chickens. The study demonstrated a highly beneficial effect of the Alphamune food additive, containing glucans and mannans as an extract from Saccharomyces cerevisiae yeasts cell wall (index coli/lacto: 0.21).

Key words: intestinal microflora, prebiotics, butyric acid, broiler chickens

Streszczenie: Wpływ prebiotyków i kwasu masłowego na stan mikroflory jelitowej brojlerów kurzych. Celem pracy było zbadanie wpływu wybranych preparatów prebiotycznych firmy DSM Nutritional Products (Biofit Booster i Alphamu-ne), zawierających hemicelulozy w postaci wyciągów ze ściany komórkowej drożdży Saccharo-myces cerevisiae oraz preparatu zakwaszającego Adimix (kwas masłowy) na ilościowy i jakościowy skład mikroflory jelitowej brojlerów kurzych. Stwierdzono bardzo korzystne działanie prebio-tycznego dodatku paszowego Alphamune zawierającego glukany i mannany w postaci wyciągu ze ścian komórkowych drożdży Saccharomyces cerevisiae (wskaźnik coli/lacto - 0,21).

Please use the following format to cite the selected article:

GAJEWSKA J., RIEDEL J., BUCKA J., ŻABIK A., MICHALCZUK M. Influence of prebiotics and butyric acid on the composition of intestinal microfl ora of broiler chickens. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 47-53

Authors’ addresses:
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa Poland
e-mail: julia_riedel@sggw.pl
Julitta Gajewska
Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
Samodzielny Zakład Biologii Mikroorganizmów
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa Poland
e-mail: gajewska3@wp.pl