Effect of turkeys genotype on results on their slaughter performance

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 29-37
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

Effect of turkeys genotype on results on their slaughter performance

KRZYSZTOF DAMAZIAK, MONIKA MICHALCZUK, ANNA SIENNICKA
Department of Poultry Breeding, Warsaw University of Life Science - SGGW

Abstract: Two groups of turkeys: slow-growing primitive turkeys (SS n = 80 and n = 80) and fast-growing Big-6 turkeys (<$<$ n = 80 and n = 80) were reared in a semi-intensive system: turkey hens until 14th week whereas turkey toms until 22nd week of life. Twelve males and twelve females with body weight corresponding to the mean body weight in a group were selected from each group for slaughter and slaughter performance analysis. A significantly (P < 0.01) higher body weight and weight of all anatomical parts examined were found in both hens and males of Big-6 turkeys. An exception was the weight of abdominal fat (P < 0.05) and weight of gizzard (NS) in males. In turn, Big--6 females were characterized by a significantly (P < 0.01) higher percentage of: breast muscles (by 8.7), leg muscles (by 2.4) and abdominal fat (by 0.9), and significantly (P < 0.01) lower percentage of: wings, heart, liver and gizzard (by respectively: 0.2, 0.1, 0.3 and 1.9) in the body weight. In the case of Big-6 males, analyses demonstrated a significantly (P < 0.01) higher percentage of breast muscles (by 16.5) and leg muscles (by 2.5, P < 0.05), and lower (P < 0.01) percentage of wing, heart, liver and gizzard (by respectively: 0.3, 0.2, 0.7 and 1.5) in the body weight, compared to the primitive turkeys.

Key words: turkeys, genetic group, effects of selection

Streszczenie: Wpływ genotypu indyków na wyniki wydajności poubojowej. Dwie grupy indyków: wolnorosnące prymitywne (88 n = 80 i $C n = 80) i szybkorosnące Big-6 (88 n = 80 i $C n = 80) odchowywano w systemie półintensyw-nym. Indyczki utrzymywano do 14. a indory do 22. tygodnia życia. Do uboju i analizy rzeźnej wybrano po 12 samic i 12 samców o masie ciała średniej dla płci w grupie. Stwierdzono istotnie wyższą (P < 0,01) masę ciała i wszystkich części ciała u obu płci indyków Big-6. Wyjątek stanowiły u indorów masa tłuszczu brzusznego (P < 0,05) i masa żołądka mięśniowego (NS). Indyczki Big-6 wykazały istotnie wyższy (P < 0,01) udział procentowy w masie ciała mięśni piersiowych (o 8,7), mięśni nóg (o 2,4) i tłuszczu brzusznego (o 0,9), ale istotnie niższy (P < 0,01) skrzydeł, serca, wątroby i żołądka mięśniowego (odpowiednio o 0,2, 0,1, 0,3, 1,9). Indory Big-6 wykazały istotnie wyższy (P < 0,01) udział procentowy mięśni piersiowych (o 16,5) i mięśni nóg (o 2,5, P < 0,05), ale niższy (P < 0,01) skrzydeł, serca, wątroby i żołądka mięśniowego (odpowiednio o 0,3, 0,2, 0,7, 1,5) w porównaniu do indyków prymitywnych.

Please use the following format to cite the selected article:
DAMAZIAK K., MICHALCZUK M., SIENNICKA A. Effect of turkeys genotype on results on their slaughter performance. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 29-37

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
Zakład Hodowli Drobiu
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa
Poland
e-mail: monika_michalczuk@sggw.pl