Reproductive efficiency of mink females, selected for weaned litter size after first season of reproduction

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 51, 2012: 5-7
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012)

Reproductive efficiency of mink females, selected for weaned litter size after first season of reproduction

MARIAN BRZOZOWSKI, ROBERT GŁOGOWSKI. ANNA GRZESZCZAK-PYTLAK
Department of Animal Breeding, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The aim of this study was to evaluate the reproduction results of mink females, selected for the number of kits weaned in their first reproductive season. The analysis of the reproductive efficiency in two following years indicates that such criterion of mink females selection was apparently ineffective. Slightly increased litter size in the second year was followed by significant decrease in the third cycle of reproduction.

Key words: mink, litter size at weaning, reproductive efficiency

Streszczenie: Wyniki rozrodu norek selekcjonowanych na wielkość miotu przy odsądzeniu po pierwszym sezonie rozpłodowym. Celem pracy było określenie wskaźników plenności samic nor-czych selekcjonowanych na wielkość miotu przy odsadzeniu w pierwszym sezonie rozpłodowym. Analiza uzyskanych wyników wskazuje, że zastosowane kryterium selekcyjne nie przyniosło spodziewanego efektu. Wyniki plenności w drugim roku użytkowania okazały się lepsze, jednak nie była to różnica statystycznie istotna. W trzecim sezonie nastąpiło statystycznie istotne pogorszenie wyników odchowu.

Please use the following format to cite the selected article:
BRZOZOWSKI M., GŁOGOWSKI R., GRZESZCZAK-PYTLAK A. Reproductive efficiency of mink females, selected for weaned litter size after first season of reproduction. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 51, 2012: 5-7

Authors’ addresses:
Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
Poland
e-mail: marian_brzozowski@sggw.pl