The global and domestic venison market situation

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 50, 2011: 89-96
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 50, 2011)

The global and domestic venison market situation

EWA SIMINSKA, HENRYKA BERNACKA, TOMASZ SADOWSKI
Zakład Biologii Małych Przeżuwaczy i Agroturystyki, University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz

Abstract: The objective of the paper was to provide an overview of the global and domestic meat market situation in the years 1990-2010, with particular emphasis on venison. Venison production represents the smallest share in the overall global meat production (approx 0.6%). The continent boasting the highest venison production is Africa, with over 900 thousand tonnes of meat (constituting 53% of world's production), followed by Oceania, the two Americas, and Europe (23%, 15%, and 7.1% respectively). The analysed period saw a change in the meat production as well as consumption structure: beef consumption decreased, while pork and, most notably, poultry, noted increases. According to the information gathered by the Polish central statistical office (GUS), the most common meat in Poland, the same as in the rest of Europe and the world, is pork (42.0 kg/person), ahead of poultry (24.2 kg/person). Venison consumption in Poland is very low, only 0.08 kg per person over a year. The nation eating the highest percentage of meat from wild animals are Germany, who consume 0.6 kg/person/year.

Key words: meat market, venison

Streszczenie: Celem pracy było przedstawienie sytuacji na światowym i krajowym rynku mięsa w latach 1990-2010 ze szczególnym uwzględnieniem dziczyzny. Produkcja dziczyzny stanowi najmniejszy odsetek w ogólnej produkcji mięsa światowego (ok. 0,6%). Kontynentem produkującym najwięcej dziczyzny jest Afryka, ponad 900 tys. ton mięsa (53% światowej produkcji), następnie Oceania, obie Ameryki i Europa (odpowiednio: 23%, 15% i 7,1%). Na przełomie analizowanych lat, poza strukturą produkcji mięsa, zmieniła się także struktura jego spożycia: zmalała konsumpcja wołowiny, wzrosła wieprzowiny i przede wszystkim drobiu. Według GUS, w Polsce, podobnie jak na świecie i w Europie, najwięcej spożywa się mięsa wieprzowego (42,0 kg/ osobę), następnie drobiowego (24,2 kg/osobę). W kraju spożycie dziczyzny jest na bardzo niskim poziomie i wynosi 0,08 kg na osobę w skali roku. W Europie najwięcej mięsa zwierząt dziko żyjących spożywają Niemcy - 0,6 kg/osobę/rok. Obecnie dziczyzna nie jest mięsem konkurencyjnym dla popularnej wieprzowiny i drobiu, jednak ze względu na swoje walory odżywcze i zdrowotne może stać się surowcem alternatywnym w porównaniu z mięsem zwierząt gospodarskich, często żywionych w sposób intensywny.

Please use the following format to cite the selected article:
SIMINSKA E., BERNACKA H., SADOWSKI T. The global and domestic venison market situation. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science No 50, 2011: 89-96

Authors’ addresses:
Ewa Siminska, Henryka Bernacka, Tomasz Sadowski
Zakład Biologii Małych Przeżuwaczy i Agroturystyki,
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
ul. Mazowiecka 28
85-844 Bydgoszcz
e-mail: siminska@utp.edu.pl