Estimation of level of parasites invasion in roe deer (Capreolus capreolus) living in Kampinoski National Park

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 50, 2011: 83-88
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 50, 2011)

Estimation of level of parasites invasion in roe deer (Capreolus capreolus) living in Kampinoski National Park

MARTA CHUDZICKA-POPEK, AGATA GOLISZEWSKA, TERESA MAJDECKA
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt, Faculty of Animal Science, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: In this paper the results of coprologi-cal investigation in roe deer (Capreolus capreolus) living in Kampinoski National Park were presented. The level of extensity and intensity of gastro-intestinal nematodes and coccidian was estimated. The seasonal changes in level of invasion of these parasites was also take under consideration. The extensity of gastro-intestinal nematodes fluctuated from 10 to 100% with average intensity from 5 to 535 eggs/1 g of faeces. The extensity of coccidia fluctuated from 20 to 70% with average intensity from 25 to 160 oocysts/1 g of faeces. In both groups the higher level of invasions were noticed during spring and autumn.

Key words: roe deer, Capreolus capreolus, endo-parasites

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki badań koprologicznych u saren (Capreolus capreolus) żyjących na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego. Określono stopień ekstensywności i intensywności inwazji nicieni żołądkowo-jeli-towych i kokcydii. Uwzględniono również sezonowe zmiany nasilenia inwazji tych pasożytów. Ekstensywność inwazji nicieni żołądkowo-jeli-towych wahała się od 10 do 100%, przy średniej intensywności inwazji 5-535 jaj/1 gram kału. Ekstensywność inwazji kokcydii wynosiła 20-70% przy średniej intensywności inwazji 25-160 oocyst/1 g kału. W obu przypadkach zanotowano wzrost ekstensywności i intensywności wiosną i jesienią.

Please use the following format to cite the selected article:
CHUDZICKA-POPEK M., GOLISZEWSKA A., MAJDECKA T. Estimation of level of parasites invasion in roe deer (Capreolus capreolus) living in Kampinoski National Park. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science No 50, 2011: 83-88

Authors’ addresses:
Marta Chudzicka-Popek, Agata Goliszewska, Teresa Majdecka
Zakład Higieny Zwierząt i Środowiska
Katedra Biologii Środowiska Zwierząt
Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa