The role of Game Management Centers in hunting management

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 50, 2011: 29-41
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 50, 2011)

The role of Game Management Centers in hunting management

TOMASZ SOBALAK1, BARTŁOMIEJ POPCZYK2
1Nadleśnictwo Łopuchówko
2Department of Animal Environment Biology, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Polish State Forest manages in the most number of districts - 232, Polish Hunting Association in 46 and Agency of the State Agricultural Property in 16. Three Forest Faculties of Polish Universities from Poznan, Krakow and Warsaw manage in other three Game Management Centers. Functions of Game Management Centers arise directly from article no 28 of The Act of Hunting Law. The realization of functions is connected with their role and importance in hunting economy in the country. The founding for management in these Centers comes from organized hunting in districts. Game Management Centers provide safety and stabilize the management of game populations in case of their physical condition and optimal number.

Key words: Game Management Centers, State Forest, Polish Hunting Association

Streszczenie: Ośrodki hodowli zwierzyny funkcjonują jako obwody wyłączone z wydzierżawienia. Najwięcej, bo 232 obwody, znajdują się w zarządzie Lasów Państwowych. Nad 46 obwodami zarząd sprawuje Polski Związek Łowiecki, Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa zarządza 16 obwodami. Trzy obwody uczelni wyższych zarządzane są przez wydziały leśne: Warszawa, Poznań, Kraków. Funkcje OHZ wynikają bezpośrednio z art. 28 ustawy Prawo Łowieckie. Wypełnianie tych funkcji jest związane z ich rolą i znaczeniem w gospodarce łowieckiej kraju. Środki finansowe na realizację tych funkcji pochodzą z polowań organizowanych przez ośrodki. Ośrodki zapewniają bezpieczeństwo i stabilizują gospodarowanie populacjami zwierzyny. Dbają nie tylko o optymalną ilość zwierzyny, ale również o to, by miała ona jak najlepszą kondycję fizyczną.

Please use the following format to cite the selected article:
SOBALAK T., POPCZYK B. The role of Game Management Centers in hunting management. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science No 50, 2011: 29-41

Authors’ addresses:
Tomasz Sobalak
Nadleśnictwo Łopuchówko
62-095 Murowana Goślina
e-mail: t.sobalak@poznan.lasy.gov.pl

Bartłomiej Popczyk
Zarząd Główny PZŁ ul. Nowy Świat 35
00-029 Warszawa
Wydział Nauk o Zwierzętach - SGGW
ul. Ciszewskiego 8
02-786 Warszawa
e-mail: b.popczyk@pzlow.pl