Hunting divisions - the concept and practice after 10 years

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Animal Science No 50, 2011: 11-18
(Ann. Warsaw Univ. of Life Sc. - SGGW, Anim. Sci. 50, 2011)

Hunting divisions - the concept and practice after 10 years

PIOTR BESZTERDA1, ANTONI PRZYBYLSKI2
1Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Toruniu
2Okręgowa Rada Łowiecka w Pile

Abstract: The conception of creation and functioning in Poland the hunting divisions as a modern field unit, as a population management space especially of big game was discussed. The idea of hunting divisions existence is the year-long management of game population in its range. In 1997 started to oblige Long-term Hunting Management Plans, which assume perspective planning in period of 10 years. Actually within the country exist 147 Hunting Divisions. The experiences gained between 1997 and 2007 and actual stage show many week points in functioning of divisions. The main shortcoming is lack of reliable knowledge about the number and structure of game population. Moreover lack of authorization of the hunting division coordinators causes that in many regions management is based on the plans prepared for the hunting district level, what is serious mistake for red deer population.

Key words: hunting divisions, game management

Streszczenie: Rejony hodowlane - koncepcja i praktyka po 10 latach. Omówiono koncepcję powstania i funkcjonowania w Polsce łowieckich rejonów hodowlanych jako nowoczesnych jednostek terenowych, przestrzeni gospodarowania populacjami przede wszystkim zwierzyny grubej. Ideą funkcjonowania rejonów jest gospodarowanie zwierzyną w całorocznym areale bytowania populacji. W 1997 roku zaczęły obowiązywać Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane, których założeniem było perspektywiczne planowanie gospodarki łowieckiej w okresach 10-letnich. Obecnie funkcjonuje w kraju 147 rejonów hodowlanych. Doświadczenia zdobyte w okresie 1997-2007 oraz stan obecny wskazują na wiele niedociągnięć w prawidłowym funkcjonowaniu rejonów. Podstawowym mankamentem jest brak rzetelnej wiedzy o liczebności oraz struktury populacji. Ponadto brak umocowania prawnego koordynatorów rejonów hodowlanych sprawia, że w wielu rejonach hodowlanych gospodarka łowiecka opiera się przede wszystkim na planowaniu użytkowania populacji na poziomie obwodu łowieckiego, co w przypadku populacji jeleni jest poważnym błędem.
Authors' addresses:

Please use the following format to cite the selected article:
BESZTERDA P., PRZYBYLSKI A. Hunting divisions – the concept and practice after 10 years. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Animal Science No 50, 2011: 11-18

Authors’ addresses:
Piotr Beszterda
RDLP w Toruniu
ul. Mickiewicza 9
87-100 Toruń

Antoni Przybylski
ORŁ w Pile
ul. Powstańców Wlkp. 190
64-920 Piła