The biotech complexes control in conditions of situational uncertainty

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 149–154
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 60, 2012)

The biotech complexes control in conditions of situational uncertainty

A.P. LADANYUK1, V.D. KISHENKO1, Y.V. SMITYUH1, V.M. RESHETYUK2
1National University of Food Technologies, Ukraine
2National University of bioresources and nature using, Ukraine

Abstract: An approaches to the development of automated control systems of biotech complexes that operate in conditions of uncertainty are given. The main provisions, based on the study of nonlinear dynamic characteristics of biotechnological processes are shown. Particular attention is paid to main control criteria.

Key words: uncertainty phase space, biotechnology complex, management scenario

Streszczenie: Sterowanie systemami biotechnicznymi w warunkach niepewności. W pracy przedstawiono przykład podejścia do rozwoju automatycznych systemów sterowania złożonymi systemami biotechnicznymi, działającymi w warunkach niepewności. Zostały zaprezentowane główne uwarunkowania funkcjonowania procesów biotechnologicznych o dynamicznej charakterystyce nieliniowej. Szczególną uwagę zwrócono na główne kryteria sterowania.

Please use the following format to cite the selected article:
LADANYUK A.P., KISHENKO V.D., SMITYUH Y.V., RESHETYUK V.M. The biotech complexes control in conditions of situational uncertainty. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 149–154

Authors’ addresses:
A.P. Ladanyuk, V.D. Kishenko, Y.V. Smityuh
National University of Food Technologies
V.M. Reshetyuk
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Geroev Oborony str. 15
03041 Kiev
Ukraine