Evaluation of quantity and quality of common pine seeds (Pinus sylvestris L.) obtained in two-stage seed extraction process under laboratory conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 129–136
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 60, 2012)

Evaluation of quantity and quality of common pine seeds (Pinus sylvestris L.) obtained in two-stage seed extraction process under laboratory conditions

MONIKA ANISZEWSKA, YEVHENIYA PETRENKO
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The cone drying process is interrupted with inter-stage soaking for 5, 15 and 30 minutes. Application of soaking causes at the second stage an increase in water content of cones, that during break close partially the scales previously open; during repeated drying they obtain the open state at the second stage quicker than at the first stage. No phase of partial drying (usually recommended in practice) at the beginning of second stage was applied; it could cause the reduced seed vitality. The investigations showed that seeds of Forest Inspectorate Bytów were not damaged due to moistening and neglecting of partial drying phase, when lower temperature is applied; it was confi rmed in verifying investigations of seeds obtained in the single-stage process.

Key words: seeds, vitality, energy, germination capacity, seed extraction

Streszczenie: Ocena ilości i jakości nasion sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) pozyskanych w procesie dwuetapowego łuszczenia szyszek w warunkach laboratoryjnych. W artykule opisano żywotność nasion pozyskanych po przeprowadzeniu dwuetapowego łuszczenia szyszek sosny zwyczajnej. Badane szyszki podzielono na dwie grupy, które łuszczono w pierwszym etapie 5 lub 7 godzin, po tym moczono 5, 15 i 30 minut, pozostawiono na 12 godzin i poddano kolejnemu suszeniu przez 7 godzin. Pozyskane w drugim etapie nasiona wysiano na kiełkowniku Jakobsena oraz ceniono ich energię i zdolność kiełkowania. Po 21-dniowej ocenie nasiona zaliczono do trzeciej klasy żywotności. Wynik – III klasa jakości nasion przyczynił się do wykonania próby kontrolnej, polegającej na ocenie nasion pozyskanych w procesie jednoetapowym. Wynik oceny nasion był taki sam. Ostatecznie stwierdzono, że nasiona pozyskane w procesie dwuetapowym nie uległy uszkodzeniu w wyniku nawilżania i braku fazy podsuszania w drugim etapie.

Please use the following format to cite the selected article:
ANISZEWSKA M., PETRENKO Y. Evaluation of quantity and quality of common pine seeds (Pinus sylvestris L.) obtained in two-stage seed extraction process under laboratory conditions. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 129–136

Authors’ addresses:
Monika Aniszewska
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: monika_aniszewska@sggw.pl