Engine power losses on resistance of chain saw motion over the guide

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 111–117
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 60, 2012)

Engine power losses on resistance of chain saw motion over the guide

ARKADIUSZ GENDEK, PAWEŁ OKTABIŃSKI
Department of Agricultural and Forest Engineering, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Engine power is one of factors that determine the rate of timber cutting with the use of a chain saw. Basing on carried out investigations, there were determined values of power losses on the motion of chain saw over the guide, depending on its length and state of tension. An electric sawing machine and two guides of length 14 and 18˝ were investigated. Three tension states of the chain saw were assumed: slack, properly tightened, and strongly tightened. Depending on the guide length used and the saw tightening force, the engine power loss for overcoming saw motion resistance ranges from 5% to 17%. By proper matching of guide length to sawing machine and tightening control, the operator can achieve several percent of engine effective power reserve, that can be used in timber cutting.

Key words: power balance, chain saw tension, motion resistance, sawing machine, chain saw, friction

Streszczenie: Straty mocy silnika na pokonanie oporów ruchu piły łańcuchowej po prowadnicy. Jednym z czynników decydujących o wydajności skrawania drewna pilarkami z piłą łańcuchową jest moc silnika. W bilansie energetycznym tylko część mocy znamionowej silnika jest przekazywana na pokonanie oporów skrawania. Część tej mocy jest tracona w różnych parach kinematycznych, do których należy również para piła–prowadnica. Do określenia wartości mocy jaka jest tracona na ruch piły po prowadnicy użyto elektrycznej pilarki wyposażonej w prowadnice o różnych długościach (14 i 18˝) oraz stosowano trzy stany napięcia piły łańcuchowej – luźna, prawidłowo i mocno napięta. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że zarówno długość prowadnicy, jak i stan napięcia piły łańcuchowej, mają istotny wpływ na wielkość oporów i straty mocy silnika. W zależności od zastosowanego układu tnącego (długość prowadnicy i piły) oraz w zależności od napięcia piły łańcuchowej, straty mocy w tym układzie mogą wynosić od kilku do kilkunastu procent. Aby maksymalnie wykorzystać moc silnika na skrawanie drewna, operator powinien odpowiednio dobrać długość prowadnicy do pilarki oraz kontrolować napięcie piły łańcuchowej podczas pracy.

Please use the following format to cite the selected article:
GENDEK A., OKTABIŃSKI P. Engine power losses on resistance of chain saw motion over the guide. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 111–117

Authors’ addresses:
Arkadiusz Gendek, Paweł Oktabiński
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa
e-mail: arkadiusz_gendek@sggw.pl