Balance of operational time and productivity of the outfit for forest culture tending

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 103–109
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 60, 2012)

Balance of operational time and productivity of the outfit for forest culture tending

ARKADIUSZ GENDEK, WITOLD ZYCHOWICZ, MAGDALENA POWIERŻA
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: Balance of operational time and productivity of the outfit for forest culture tending. One of important tasks to be annually executed in Forest Service Establishments is tending of cultures. Under conditions of small mechanization degree that often depends on forest site conditions and availability of site, it is operation of relatively small productivity and labour-consuming. To increase productivity, the Forest Service Establishments often modify the available equipment according to their own needs or develop new machine designs locally. This paper describes a balance of operational time and productivity of the modified mower for forest cultures. Under conditions of forest site, where delayed weeding was performed, the outfit achieved the average exploitation productivity W07 = 0.13 ha/h and operational productivity W02 = 0.17 ha/h. The effective productivity amounted to W1 = 0.26 ha/h. The respective coefficients of time utilization amounted to K07 = 0.52 and K02 = 0.65.

Key words: mower, forest culture, tending operations, balance of operational time, productivity

Streszczenie: Bilans czasu pracy i wydajność agregatu do pielęgnacji upraw leśnych. Jednym z ważnych zadań, jakie corocznie mają do wykonania Zakłady Usług Leśnych, jest pielęgnacja upraw. Przy niewielkim stopniu mechanizacji, często zależnym od warunków siedliskowych i dostępności powierzchni uprawy, jest to praca stosunkowo mało wydajna i wymagająca dużych nakładów ludzkich. Dla zwiększenia wydajności Zakłady Usług Leśnych często modyfikują na własne potrzeby dostępny sprzęt lub w warunkach domowych tworzą nowe konstrukcje maszyn. Niniejsza publikacja opisuje bilans czasu pracy i wydajność zmodyfikowanej kosiarki do wykaszania upraw leśnych. W warunkach uprawy leśnej, na której wykonywano spóźniony zabieg wykaszania chwastów, agregat osiągnął średnią wydajność eksploatacyjną W07 = 0,13 ha/h oraz wydajność operacyjną W02 = 0,17 ha/h. Wydajność efektywna wyniosła W1 = 0,26 ha/h. Współczynniki wykorzystania czasu wyniosły odpowiednio K07 = 0,52 i K02 = 0,65.

Please use the following format to cite the selected article:
GENDEK A., ZYCHOWICZ W., POWIERŻA M. Balance of operational time and productivity of the outfit for forest culture tending. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 103–109

Authors’ addresses:
Arkadiusz Gendek, Witold Zychowicz
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: arkadiusz_gendek@sggw.pl
          witold_zychowicz@sggw.pl