Theoretical issues construction and operation of agricultural mission robotic system

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 97–102
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 60, 2012)

Theoretical issues construction and operation of agricultural mission robotic system

S. SHVOROV, V. RESHETYUK, I. BOLBOT, V. SHTEPA, D. CHIRCHENKO
National University of Bioresources and Nature Using, Ukraine

Abstract: Theoretical issues and approach to the construction and operation of robotic systems for agricultural purposes were presented. To solve scientific problem of optimal design and use of intelligent mobile robots detailed considerations were undertaken on the base some equations.

Key words: robotic systems, mobile robots, structural and parametric synthesis, manipulation of equipment, intelligent control system

Streszczenie: Teoretyczne problemy konstrukcyjne i związane z obsługą zrobotyzowanych systemów stosowanych w rolnictwie. W pracy przedstawiono teoretyczne zagadnienia i przykład podejścia do rozwiązywania problemów wykorzystania zrobotyzowanych systemów przeznaczonych do realizacji celów związanych z działalnością rolniczą. Na podstawie algorytmu obliczeniowego przedstawiono możliwości rozwiązywania naukowych problemów i optymalizacji w zakresie użytkowania zrobotyzowanych systemów w produkcji rolniczej.

Please use the following format to cite the selected article:
SHVOROV S., RESHETYUK V., BOLBOT I., SHTEPA V., CHIRCHENKO D. Theoretical issues construction and operation of agricultural mission robotic system. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 97–102

Authors’ addresses:
Shvorov S., Reshetyuk V., Bolbot I., Shtepa V., Chirchenko D.
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
Geroev Oborony str. 15
03041 Kiev
Ukraine