Assessment of technical potential use in dairy production on an example of comparative analysis covering French and Polish conditions

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 89–96
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 60, 2012)

Assessment of technical potential use in dairy production on an example of comparative analysis covering French and Polish conditions

MAREK GAWORSKI1, FLORENTIN DUMAS2
1Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences, Warsaw, Poland
2Student at the Superior Agricultural Institute of Rhone – Alpes, Lyon, France

Abstract: The paper aimed at analysis of selected indices concerning effectiveness of technical equipment use in agriculture on an example of dairy production. The detailed considerations were given to data coming from dairy sector in France and Poland. Data concerning two European countries were taken into account to show differences between the regions, where dairy production constitutes an important part of food economy sector. The indices of functional effectiveness and economic effectiveness were proposed to assess utilization of milking systems and their technical potential.

Key words: biological potential, dairy production, effectiveness, France, milking system, Poland, technical potential

Streszczenie: Ocena wykorzystania technicznego potencjału w produkcji mleczarskiej na przykładzie porównawczej analizy pozyskiwania mleka we Francji i w Polsce. Celem opracowania było przedstawienie wyników analizy wybranych wskaźników charakteryzujących efektywność wykorzystania technicznego potencjału w rolnictwie, na przykładzie produkcji mleczarskiej. Szczegółowe rozważania zostały podjęte na bazie danych pochodzących z sektora produkcji mleczarskiej we Francji i w Polsce w latach 2007–2011. W efekcie przyjęcia do analizy danych pochodzących z dwóch krajów europejskich stworzono przesłanki do porównań efektywności wykorzystania sprzętu technicznego do doju między regionami, gdzie produkcja mleka zalicza się do istotnych obszarów działalności w systemie gospodarki żywnościowej. Wprowadzone do analizy wskaźniki funkcjonalnej i ekonomicznej efektywności stanowią przykład możliwości pogłębiania analiz z zakresu wykorzystania technicznego potencjału systemów udojowych w powiązaniu z biologicznym potencjałem produkcji mleczarskiej.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., DUMAS F. Assessment of technical potential use in dairy production on an example of comparative analysis covering French and Polish conditions. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 89–96

Authors’ addresses:
Marek Gaworski
Katedra Ogranizacji i Inżynierii Produkcji
SGGW
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl

Florentin Dumas
ISARA – Lyon
France
e-mail: fdumas@etu.isara.fr