Morphometric characteristics of the energetic plants chaff

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 51–57
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 60, 2012)

Morphometric characteristics of the energetic plants chaff

TOMASZ NOWAKOWSKI, KAMIL ŚLESIŃSKI
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: There was carried out a morphometric analysis of the chaff for six energetic plants chopped with the use of a chopping unit of the forage harvester. Basic parameters of chaff particles were determined: number, length, area, circumference and their distribution. The obtained results enabled to evaluate susceptibility of investigated energetic plants to chopping. Differences in morphometric parameters of chaff particles were the species-related feature of analyzed energetic plants. Among the investigated mixtures of chopped energetic plants, the least values of length, area and particle circumference were found for the plants of perennial grass group.

Key words: energetic plants, chaff

Streszczenie: Morfometryczna charakterystyka sieczki z roślin energetycznych. Celem pracy było wyjaśnienie wpływu rodzaju rośliny energetycznej na parametry morfometryczne otrzymanej sieczki przy wykorzystaniu komputerowej analizy obrazu. Rozdrabnianie roślin wykonano za pomocą sieczkarni przyczepianej wyposażonej w tarczowy zespół rozdrabniający. W badaniach wykorzystano mieszaninę rozdrobnionych cząstek roślin: miskanta olbrzymiego, palczatki Gerarda, prosa rózgowatego, rdestowca sachalińskiego, ślazowca pensylwańskiego i słonecznika bulwiastego. Charakterystyka uzyskanych cząstek sieczki obejmowała ich liczebność, długość, powierzchnię i obwód. Na podstawie uzyskanych wyników badanych parametrów sieczki stwierdzono, że różnice były cechą gatunkową roślin energetycznych. Właściwości roślin energetycznych są cechami determinującymi wielkość cząstek sieczki w procesie rozdrabniania i uzasadniają konieczność prowadzenia dalszych badań.

Please use the following format to cite the selected article:
NOWAKOWSKI T., ŚLESIŃSKI K. Morphometric characteristics of the energetic plants chaff. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 51–57

Authors’ addresses:
Tomasz Nowakowski, Kamil Ślesiński
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa
ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: tomasz_nowakowski@sggw.pl