Effect of tractor outfit traffic mode on changes in soil density and arrangement of potato tubers in the ridge

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 5–14
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. – SGGW, Agricult. 60, 2012)

Effect of tractor outfit traffic mode on changes in soil density and arrangement of potato tubers in the ridge

JERZY BULIŃSKI1, HANNA NIEMCZYK2, PIOTR KRYSIK2
1Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2Department of Agriculture, Warsaw University of Life Sciences – SGGW

Abstract: The paper presents results of field experiment aimed at determination of potato response to soil compaction caused by tractor wheel passage. There were compared three objects: no-traffic, with passages executed in traditional mode (on the furrow bottom at standard row spacing) and with passages on traffic paths. The passages executed in traditional mode caused compaction of the ridge sides. Dry soil density in the ridge next to wheel passages on the object with traditional traffic amounted to 1.48 g·cm–3, on the object with traffic paths 1.36 g·cm–3, while on the no-traffic object 1.31 g·cm–3. Deterioration of plant development conditions on the objects with traditional passages resulted in the tuber yield decrease. The traffic path system was found as the most advantageous for plant protection; the tuber yield per row was higher by almost 13% than on the compact plant object and by over 30% higher than on objects with traditional cultivation. Compaction of the ridge sides and an increase in soil compaction caused changes in tuber arrangement. On the object with traditional passages there was found a distinct reduction in mass of tubers in the ridge side zone compacted by wheels, accompanied by an increase in tuber mass in the middle part.

Key words: potato, traffic paths, traditional cultivation, tuber yield, soil density

Streszczenie: Wpływ sposobu przejazdów agregatów ciągnikowych na zmiany gęstości gleby i rozmieszczenie bulw w redlinie. Celem pracy była ocena zakresu zmian gęstości gleby oraz rozmieszczenia bulw w redlinie i wysokości plonu w redlinach, między którymi przejeżdżały agregaty ciągnikowe w czasie zabiegów ochrony roślin, w uprawie tradycyjnej i z zastosowaniem ścieżek przejazdowych, oraz wpływ tych przejazdów na rozmieszczenie bulw w redlinie i wysokość plonu. Otrzymane wyniki pomiarów odniesiono do wartości otrzymanych w łanie, poza strefą przejazdów kół. Badania wykazały, że przejazdy agregatów prowadziły do zwiększenia gęstości gleby nie tylko w śladzie koła, lecz również (w przypadku uprawy tradycyjnej) oddziaływanie to przenosiło się na boczną strefę redliny. Ze względu na wysokość plonu bulw najkorzystniejszym sposobem pielęgnacji okazał się system ze ścieżkami przejazdowymi, w którym wysokość plonu bulw w rzędzie była większa o prawie 13% niż w łanie i ponad 30% większa niż w obiekcie z uprawą tradycyjną. W systemie z uprawą tradycyjną na znaczące obniżenie plonu bulw miało wpływ ugniatanie kołami ciągników przejeżdżających w bezpośredniej bliskości redlin. W obiekcie z łanem, około 80% masy bulw znajdowało się w części środkowej redliny, a w strefach bocznych po 9–10%. W obiekcie z uprawą tradycyjną obserwowano zmniejszenie masy bulw w części bocznej, szczególnie ugniatanej, i wzrost w części środkowej. W redlinach sąsiadujących ze ścieżkami przejazdowymi zmiany rozmieszczenia masy bulw w stosunku do łanu były niewielkie.

Please use the following format to cite the selected article:
BULIŃSKI J., NIEMCZYK H., KRYSIK P. Effect of tractor outfit traffic mode on changes in soil density and arrangement of potato tubers in the ridge. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Agriculture No 60 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 5–14

Authors’ addresses:
Jerzy Buliński
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa,
ul. Nowoursynowska 166
e-mail: jerzy_bulinski@sggw.pl

Hanna Niemczyk
Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
e-mail: hannaniemczyk@wp.pl