Physical-acoustical characteristics of maple wood with wavy structure

Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW
Forestry and Wood Technology No 75, 2011: 12-18
(Ann. WULS-SGGW, Forestry and Wood Technology 75, 2011)

Physical-acoustical characteristics of maple wood with wavy structure

JOZEF KÚDELA, MAREK KUNŠTÁR
Faculty of Wood Science and Technology, Technical University in Zvolen, Slovak Republic

Abstract: This paper presents an assessment of the physical-acoustic characteristics of maple wood having wavy structure. Our experimental results have revealed that the maple wood with wavy structure/grain, compared to the standard maple wood, exhibited, apart from an attractive texture, also more favourable physical and acoustic properties. As such, the wavy maple wood is more suitable for back plates in violin making. We also studied how these characteristics were affected by density. The experimental results provided material for analysis of the influence of this parameter on modulus of elasticity; propagation of sound waves; and on acoustic constant. The analysis has identified differences between the maple wood with wavy structure and the standard wood.

Keywords: maple, wavy structure, physical-acoustical properties, density

Streszczenie: Fizyczne i akustyczne własności jaworu falistego. Praca prezentuje ocenę fizycznych i akustycznych własności jaworu falistego. Z porównania wynikło że jawor falisty oprócz interesującej struktury posiada lepsze własności fizyczne i akustyczne od zwykłego jawora. Falista struktura drewna nadaje sięlepiej na płyty dolne instrumentów smyczkowych. Badano także jak te własności zależą od gęstości. Badania zapewniły materiał do analiz wpływu tego parametru na moduł sprężystości, propagację fal i stłą akustyczną. Wykazano istotne róznice pomiędzy drewnem falistym i zwykłym.

Please use the following format to cite the selected article:
KÚDELA J., KUNŠTÁR M. Physical-acoustical characteristics of maple wood with wavy structure. Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW. Forestry and Wood Technology No 75, 2011: 12-18
 

Authors’ address:
Prof. Ing. Jozef Kudela, CSc., Ing. Marek Kunśtar
Department of Wood Science
Faculty of Wood Sciences and Technology
Technical University in Zvolen
T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen
Slovak Republic
e-mail: kudela@vsld.tuzvo.sk
marek.kunst@gmail.com