New approach to the construction of knives for machines intended for meat raw material cutting

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 115-121
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 59, 2012)

New approach to the construction of knives for machines intended for meat raw material cutting

SERGEY AKULENKO, ALEXANDER ZHELUDKOV, IRINA IVANOVA
Establishment of Education "Mogilev State Foodstuffs University", Mogilev, Republic of Belarus

Abstract: Influence of cutting knife geometrical parameters on the process of cutting was analyzed in the paper. The main ways of design improvement of working parts of machines intended for fine meat raw material mincing were defined. They allow for improving the quality of minced product and decreasing energy cost in the process of cutting. The results of theoretical and experimental studies on stressed and strained state of cutting knives during the meat raw material mincing in cutters are given.

Key words: construction, cutting, knives, machine, meat raw material

Streszczenie: Nowy kierunek w doskonaleniu konstrukcji noży maszyn do mielenia mięsa. W pracy zamieszczono rezultaty badań teoretycznych i eksperymentalnych stanu odkształceń sprężystych noży mielących do drobnego mielenia mięsa w maszynach. W rezultacie badań wpływu geometrycznych parametrów noża na proces krojenia została opracowana nowa konstrukcja noży krojących. Nowa konstrukcja nożyka krojącego ma wiele zalet w porównaniu z nożami seryjnie produkowanymi, a mianowicie zapewnia równomierność długości mielenia mięsa na całej długości ostrza nożyka. W efekcie zmiany kąta zaostrzenia maleje opór czołowy wchodzenia ostrza noża w mięso, a zmniejszenie kąta zaostrzenia noża w miarę zwiększenia odległości od osi obrotu noża dla prostoliniowej części krojącej krawędzi palca pozwala ograniczyć długość krojącego palca, co prowadzi do zmniejszenia bocznej powierzchni noża i zmniejszenia tempa wzrostu temperatury obrabianego produktu.

Please use the following format to cite the selected article:
AKULENKO S., ZHELUDKOV A., IVANOVA I. New approach to the construction of knives for machines intended for meat raw material cutting. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 115-121

Authors’ address:
Ирина Иванова
Могилевский государственный университет продовольствия
Кафедра афтоматизации производства Проспект Шмидта, 3
212-027 г. Могилев, обл. Беларусь
e-mail: irynasunny2101@gmail.com