A method for seed extraction process in the common pine (Pinus sylvestris L.) subjected to mechanical processing by removal of stem

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 107-113
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 59, 2012)

A method for seed extraction process in the common pine (Pinus sylvestris L.) subjected to mechanical processing by removal of stem

MONIKA ANISZEWSKA
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The course of seed extraction process in the common pine cones originated from Forest Inspectorate Żednia (RDPL Białystok) is described. The investigated cones were subjected to mechanical processing consisted in removal of the cone stem. The operation of changing the cone state aimed at shortening of seed extraction process and quicker obtaining of vital seeds. There is no unequivocal answer whether the process yielded the expected result. The investigations with the use of described method should be carried out on two samples of the same origin to compare the samples.

Key words: seed extraction, cone, seeds, processing

Streszczenie: Metoda przebiegu procesu łuszczenia szyszek sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) poddanych obróbce mechanicznej przez usunięcie trzpienia. W artykule opisano przebieg procesu łuszczenia szyszek sosny zwyczajnej pochodzących z Nadleśnictwa Żednia (RDLP Białystok). Badane szyszki przed łuszczeniem poddano obróbce mechanicznej, która polegała na usunięciu trzpienia szyszki. Zabieg miał na celu skrócenie procesu łuszczenia szyszek i szybsze pozyskania żywotnych nasion. W wynikach przedstawiono charakterystykę podstawowych parametrów zewnętrznych szyszek, zmianę zawartości wody i szybkości suszenia szyszek, liczbę otwartych łusek na szyszce, liczbę pozyskanych nasion w czasie oraz ich żywotność po zakończeniu suszenia. Średni czas otwarcia szyszek w partii wynosił 7 godzin, w tym czasie pozyskano 80% nasion żywotnych nasion.
Przeprowadzone badania nie dały jednoznacznej odpowiedzi, czy proces łuszczenia przyniósł oczekiwany rezultat, bo badania opisaną metodą należy przeprowadzić dla dwóch partii jednego pochodzenia (całych i poddanych obróbce), które można ze sobą porównać.

Please use the following format to cite the selected article:
ANISZEWSKA M. A method for seed extraction process in the common pine (Pinus sylvestris L.) subjected to mechanical processing by removal of stem. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 107-113

Authors’ address:
Monika Aniszewska
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: monika_aniszewska@sggw.pl