Analysis of tractor replacement effectiveness in the fruit farm

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 99-106
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 59, 2012)

Analysis of tractor replacement effectiveness in the fruit farm

MAREK GAWORSKI, JAROSŁAW JÓŹWIAK
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: The work aimed at analysis of factors connected to tractor replacement in the plant production farm, in the context of expected results of replacement. Basing on carried out analysis it was proved that the purchase of a new tractor will insignificantly affect the timeliness of some operations, but will considerably improve the operator's working comfort; this could not be directly expressed in terms of financial advantages; it is economically unjustified in respect of a very long period of investment repayment.

Key words: tractor, selection, effectiveness, comfort, replacement, fuel consumption

Streszczenie: Analiza efektywności wymiany ciągnika w gospodarstwie ogrodniczym. W pracy przedstawiono analizę czynników związanych z wymianą ciągnika w gospodarstwie prowadzącym produkcję roślinną w kontekście spodziewanych efektów wymiany. W wyniku przeprowadzonej analizy wskazano, że zakup nowego ciągnika wpłynie w niewielkim stopniu na terminowość wykonania niektórych zabiegów i znacznie poprawi komfort pracy operatora, co nie da się bezpośrednio przełożyć na korzyść finansową. Ze względu na bardzo długi okresu zwrotu inwestycji jest ona ekonomicznie nieuzasadniona.

Please use the following format to cite the selected article:
GAWORSKI M., JÓŹWIAK J. Analysis of tractor replacement effectiveness in the fruit farm. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 99-106

Authors’ address:
Marek Gaworski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
Poland
e-mail: marek_gaworski@sggw.pl