Effect of production preparation method on product quality in the fruit farm

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 91-97
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 59, 2012)

Effect of production preparation method on product quality in the fruit farm

CZESŁAW WASZKIEWICZ, JERZY BULIŃSKI, ANNA LEWANDOWSKA
Department of Agricultural and Forest Machinery, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: Results of survey carried out among the apple producers are presented. The survey concerned the problems of obtaining the proper quality of apples by appropriate actions at the stage of their preparation for market distribution. The investigations showed that one of the most important factors affecting apple quality designed for sale was the lack of knowledge on suitable regulations or their ne-glectfulness in defiance of existing requirements.

Key words: product quality, market, apples

Streszczenie: Wpływ sposobu przygotowania produkcji na jakość wyrobu w gospodarstwie sadowniczym. Praca przedstawia wyniki badań prowadzonych na Rynku Hurtowym Rolno-Spożywczym Bronisze SA wśród 100 krajowych producentów jabłek. W ankiecie uczestniczyli producenci o różnym doświadczeniu zawodowym. Ponad połowę uczestników (52%) ankiety stanowili sadownicy zajmujący się uprawą od co najmniej 15 lat. Badania wykazały, że producenci w różnym stopniu uwzględniają cechy jabłek określone przez normę handlową, które należy uwzględniać przy obrocie rynkowym owoców. Jedną z przyczyn obniżenia jakości produkowanych owoców jest ich znaczne zróżnicowanie w ramach tego samego opakowania pod względem pochodzenia, odmiany, wielkości i jakości, stopnia dojrzałości. Prawie 83% badanych producentów wykazuje chęć podejmowania dalszych działań zmierzających do podniesienia jakości produkowanych jabłek.

Please use the following format to cite the selected article:
WASZKIEWICZ C., BULIŃSKI J., LEWANDOWSKA A. Effect of production preparation method on product quality in the fruit farm. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 91-97

Authors’ address:
Czesław Waszkiewicz, Jerzy Buliński
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych SGGW
02-787 Warszawa, ul Nowoursynowska 166
e-mail: kmrl@sggw.pl