A mathematical model for the garlic (Allium sativum) bulb solid shape expressed with space curve

Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 77-82
(Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Agricult. 59, 2012)

A mathematical model for the garlic (Allium sativum) bulb solid shape expressed with space curve

LESZEK MIESZKALSKI
Department of Production Management and Engineering, Warsaw University of Life Sciences - SGGW

Abstract: There is proposed a method for mathematical modeling of bulb solid shape of garlic (Allium sativum) of Las Pedroneras variety. Parametric equations of space curve were used in mathematical model to describe the shape of garlic bulb solid. The modeled space curve surrounded the volume situated near the external surface of garlic bulb. In the equations there were introduced 11 parameters to determine basic external dimensions of the model for garlic bulb solid, its shape and number of points of discrete space curve. Visualization of 3D model for garlic bulb solid was performed with the use of computer program Mathcad v. 14.

Key words: garlic bulb, shape, mathematical model, space curve, 3D model

Streszczenie: Matematyczny model kształtu brył główek czosnku (Allium sativum) wyrażony krzywą przestrzenną. Proponowana metoda dotyczy matematycznego modelowania kształtu bryły główki czosnku (Allium sativum) odmiany Las Pedroneras. W modelu matematycznym do opisu kształtu bryły główki czosnku zastosowano równania parametryczne krzywej przestrzennej. Modelowana krzywa przestrzenna otaczała objętość leżącą w bliskiej odległości od powierzchni zewnętrznej główki czosnku. W równaniach wprowadzono 11 parametrów, za pomocą których ustalano podstawowe wymiary zewnętrzne modelu bryły główki czosnku, jej kształt i liczbę punktów dyskretnej krzywej przestrzennej. Wizualizacji modelu 3D bryły główki czosnku dokonano za pomocą programu komputerowego Mathcad v. 14.

Please use the following format to cite the selected article:
MIESZKALSKI L. A mathematical model for the garlic (Allium sativum) bulb solid shape expressed with space curve. Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Agriculture No 59 (Agricultural and Forest Engineering) 2012: 77-82

Authors’ address:
Leszek Mieszkalski
Katedra Organizacji i Inżynierii Produkcji SGGW
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 164
e-mail: leszek_mieszkalski@sggw.pl